Отворен трећи позив Министарства просвете за укључивање младих истраживача у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије позива талентованe младе истраживаче - студенте докторских академских студија за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама.

Кроз овај позив укључиће се до 100 младих истраживача.

На овај позив пријављују се млади истраживачи који имају титулу дипломирани-мастер и први пут уписану прву годину докторских академских студија за школску 2019/2020. годину на акредитованој високошколској установи у Републици Србији.

Рок за подношење пријаве је 20. новембар 2019. године

Текст позива и потребне обрасце за пријаву можете преузети на сајту Министарства, у секцији Конкурси и јавни позиви – Наука, технолошки развој и иновациона делатност.

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја