Veče Bahovih arija za sopran, obou i kontinuo u Univerzitetskoj galeriji

Pred kragujevačkom publikom u utorak, 12. novembra 2019. godine, u 19.00 časova istaknuti umetnici Aneta Ilić (sopran), Borislav Čičovački (oboa), Lidija Stanković (klavir) i Srđan Sretenović (violončelo) predstaviće Bahove arije za sopran obou i kontinuo

Aneta Ilić je jedna od vodećih vokalnih umetnica Srbije. Solo pevanje je studirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Kao koncertna pevačica redovno nastupa u Srbiji i inostranstvu. Često nastupa kao solista sa simfonijskim i kamernim orkestrima, a osnovu koncertne delatnosti čine resitali sa klavirom. Posebnu specifičnost njene umetničke aktivnosti čini prezentovanje srpskog muzičkog stvaralaštva. Karijeru Anete Ilić kao operske umetnice obeležavaju izvanredni nastupi u operskim produkcijama u Švedskoj, Sloveniji i Srbiji. Dobitnica je nagrade UMUS za najbolji koncert u sezoni 2005, i nagrade grada Beograda za muziku i muzičko-scensko stvaralaštvo za 2010. godinu. Aneta Ilić je redovni profesor na Katedri za solo pevanje Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.

Borislav Čičovački je diplomirao i magistrirao obou na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a poslediplomske studije oboe završio je na Konzervatorijumu u Amsterdamu. Muzikologiju je doktorirao na Univerzitetu u Amsterdamu 2017. godine.

Nastupao je kao solista i kamerni kuzičar. Bavi se i književnim radom. Knjige i libreta Borislava Čičovačkog prevedene su na nekoliko svetskih jezika. Aktivno se bavi i muzikološkim radom i do sada je objavio više muzikoloških tekstova kako u zemlji, tako i unostrastvu. Učestvovao je na međunarodnim kongresima muzikologa u Holandiji i Srbiji, držao je predavanja na univerzitetima u Holandiji i Nemačkoj. Osnivač je i član Žebeljan orkestra. Jedan je od osnivača Fondacije Barka iz Amsterdama, koja ima za cilj prezentovanje srpske kulture u inostranstvu. Član je Odbora za zaštitu srpske muzičke baštine Srpske akademije nauka i umetnosti. Na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu radi kao profesor oboe i kamerne muzike.

Lidija Stanković, diplomirala je na Akademiji za glasbo u Ljubljani, a magistarske studije završila na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Dobitnica je značajnih nagrada i priznanja tokom školovanja i studija, a svoju bogatu koncertnu aktivnost započela je još u školskom uzrastu. Nastupala je sa Beogradskom, Zagrebačkom i Slovenskom filharmonijom, simfonijskim orkestrom RTV Ljubljana, Dubrovačkim festivalskim orkestrom, orkestrom RTV Brisel, Novosadskim kamernim orkestrom, gudačkim orkestrom ,,Dušan Skovran“, Gudačima Svetog Đođra i Žebeljan orkestrom. Održala je solističke koncerte u svim većim gradovima bivše i gostovala kao solista i kamerni muzičar u Italiji, Belgiji, Austriji, Nemačkoj, Francuskoj, Holandiji, Poljskoj i Velikoj Britaniji. Redovni je profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Godine 2017. dobila je Veliku plaketu Univerziteta Umetnosti u znak priznanja za izuzetne pedagoške rezultate i doprinos razvoju Fakulteta muzičke umetnosti i Univerziteta umetnosti.

Srđan Sretenović diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Angažovan je kao solo čelista kamernog orkestra Gudači sv. Đorđa, s kojim više od dvadeset pet godina redovno nastupa u zemlji i inostranstvu, a aktivno nastupa i kao vođa violončela u brojnim simfonijskim orkestarimam. Nastupao je i kao solista, a od 2015. godine bavi se i kompozitorskim radom. Osnivač i umetnički direktor Muzičkog festivala Čeloton (Cellothon Music Festival), koji je po prvi put održan u oktobru 2019. godine u Beogradu. Snimao je za RTS, kao i za CD-produkcije Muzičkog informativnog centra i Muzikološkog društva Srbije. Radi kao vanredni profesor violončela na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.