Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu primenjenih nauka u Viljnusu (Litvanija)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom primenjenih nauka u Viljnusu, studenti Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

  • studenti osnovnih akademskih studija (razmena u trajanju od 5 meseci)

Dostupna studijska oblast: Software Engineering

 

Rok za prijavu: 27. novembar 2019. godine, do 12:00 sati

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

 

Više informacija o Univerzitetu primenjenih nauka u Viljnusu možete pogledati OVDE i OVDE.

Akademsku ponudu možete pogledati OVDE i OVDE.

Više informacija o smeštaju pogledajte OVDE.

 

Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2019/20. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz gore navedene akademske ponude na engleskom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene, u ukupnom zbiru do 30 ESPB-a. Prilikom odabira predmeta studenti su u obavezi da se konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena.

4. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra Univerziteta u Kragujevcu za mobilnost u okviru Erazmus+ programa i dostavlja listu nominovanih kandidata Univerzitetu u primenjenih nauka u Viljnusu.

5. Univerzitet primenjenih nauka u Viljnusu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

6. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

 

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Napomena za slanje: Prijava za Erazmus + mobilnost, Viko

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem imejla: erasmus@kg.ac.rs