Profesori sa Univerziteta u Kragujevcu na listi najcitiranijih u svetu

Prema studiji Univerziteta Stanford na listi od preko 100.000 najcitiranijih naučnika sveta nalaze se tri profesora sa Univerziteta u Kragujevcu.

Najcitiraniji profesori Univerziteta u Kragujevcu su akademik Ivan Gutman, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, prof. dr Boris Furtula, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta i prof. dr Mihajlo Jakovljević, profesor Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

Izvornu bibliografsku studiju Stanford Univerziteta pogledajte ovde.

Izvornu bazu podataka pogledajte ovde.

Izvod iz baze podataka sa markiranim imenima Top 20 najcitiranijih u Srbiji pogledajte ovde.