Позив за пријаву запослених за стипендирану мобилност на Технолошком универзитету у Талину (Естонија)

ЕРАСМУС+ КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ

У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са Технолошким универзитетом у Талину, запослени на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу могу се пријавити за стипендирану мобилности и то:

- staff mobility for training – тренинг мобилност у трајању од 5 дана (+2 дана пута)


Рок за пријаву: 02. децембар 2019. године, до 12:00 сати


Потребна документа за пријаву:

  • Предлог Уговора о мобилности (молимо преузмите формулар)
  • Потврда о запослењу (и превод на енглески језик)
  • Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (мин. Б2 ниво)
  • Биографија на енглеском језику у Europass формату
  • Мотивационо писмо на енглеском језику (једна страна)
  • Извештај о доприносу кандидата интернационализацији своје институције (на енглеском језику)
  • Копија пасоша

* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.

Више информација о Технолошком универзитету у Талину можете погледати ОВДЕ.

Више информација о Школи за инжењерство погледајте ОВДЕ.


Важне напомене:

1. Мобилност ће се реализовати у току летњег семестра академске 2019/20. године, а у складу са договором са Технолошким универзитетом у Талину. Мобилност се мора реализовати најкасније до 31. јула 2019. године.

2. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.

3. По истеку рока за пријаву Комисија за селекцију кандидата врши техничку проверу свих пријава у складу са Правилима и условима за евалуацију и селекцију студената, наставног и ненаставног кадра Универзитета у Крагујевцу за мобилност у оквиру Еразмус+ програма и доставља ранг листу пријављених кандидата Технолошком универзитету у Талину.

4. Технолошки универзитет у Талину одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.

5. Информације о стипендији и студијском боравку:

  • Дневна стипендија у износу од 140 евра (за покривање трошкова живота)
  • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра)

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 09:00 до 15:00 часова.


Напомена за слање: Пријава за Еразмус + мобилност, Талин


Уколико имате питања, можете нас контактирати путем ел. поште: erasmus@kg.ac.rs