Trio Singidunum nastupio u Univerzitetskoj galeriji

Kamerni ansambl, jedinstven na ovim prostorima, oduševio kragujevačku publiku

Kragujevačka publika je u utorak, 19. novembra 2019. godine, slušala autentični nastup Tria Singidunum u sastavu: Stana Krstajić, flauta, Ksenija Milošević, violina i Dejan Subotić, klavir.

 Singidunum je jedini stalni kamerni ansambl ovog tipa u našoj sredini. Traju već  deset godina i u njihovom repertoaru se nalaze raznovrsna dela iz epohe baroka, pa sve  do kompozicija savremenih autora.

Ovaj ansambl posebno inspiriše umetnike svojim profesionalnim entuzijazmom, tako da su pojedini stvaraoci pisali kompozicije upravo za njih. Trio Singidunum je premijerno izvodio dela koja  su napisali  Vlastimir Trajković (prvobitna postava trija), Ivana Stefanović, Dejan Despić, Ante Grgin, Ivan Brkljačić, Dragana Jovanović, Tatjana Milošević i Milana Stojadinović Milić.

 Tokom programa su izvedena dela:

Mel Bonis   Svita

Serenada

Pastorala

Skerco

Ana Krstajić  Žetva, slika za flautu, violinu i klavir

Bohuslav Martinu  Promenade

Poco allegro

Adagio

Scherzando

Poco allegro

Luka Čubrilo  Zamrznuto u vremenu, kontemplativna skica za flautu, violinu i klavir

Dragana Jovanović  Kunst der Musikomoeopathie

I   Phosphoricum acidum C 142,7

II  Arnica montana C 57,2

III Tarentula hispanica C 142,8

 

Žak Iber  Dva interludijuma


Foto galerija: