АКТУЕЛНО:

Конкурс за пријаву запослених на Педагошком факултету у Ужицу за стипендирану мобилност на Универзитету „Константин филозоф“ у Нитри, Словачка

Еразмус+ Кључна акција 1 – кредитна мобилност

У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са Универзитетом „Константин филозоф“ у Нитри, запослени на Педагошком факултету у Ужицу Универзитета у Крагујевцу могу се пријавити за стипендирану мобилност и то:

- наставничку мобилност (staff teaching mobility), у трајању од 6 дана + 2 дана за пут


Доступне области студија: Education, Teacher training

Потребна документа за пријаву:

 • Предлог Уговора о мобилности (молимо преузмите формулар)
 • Потврда о запослењу (и превод на енглески језик)
 • Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (мин. Б2 ниво)
 • Биографија на енглеском језику у Europass формату
 • Мотивационо писмо на енглеском језику (једна страна)
 • Извештај о доприносу кандидата интернационализацији своје институције (на енглеском језику)
 • Копија пасоша

 

Рок за пријаву: 16. децембар 2019. године, до 12:00 сати

 

Више информација о Универзитету „Константин филозоф“ у Нитри погледајте ОВДЕ.

Академска понуда Универзитета „Константин филозоф“ у Нитри  доступна је ОВДЕ.

Додатне информације видети ОВДЕ.

Напомене:

 • Пријава и пратећа документа достављају се на енглеском језику (није потребан званичан превод судског тумача);
 • Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.
 • Потврда о запослењу мора да садржи датум заснивања радног односа, звање, као и остале релевантне информације.
 • Мобилност ће се реализовати током летњег семестра академске 2019/20. године. У Уговору о мобилности кандидати предлажу термине реализације мобилности.
 • Уговор о мобилности (Mobility Agreement) мора да садржи потпис кандидата као и  Еразмус+ факултетског координатора (проф. др Далиборка Пурић)
 • По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за евалуацију и селекцију студената, наставног и ненаставног кадра Универзитета у Крагујевцу за мобилност у оквиру Еразмус+ програма и доставља листу номинованих кандидата Универзитету  у Нитри. 
 • Универзитет у Нитри одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.

Информације о стипендији и студијском боравку:

 • Дневна стипендија у износу од 140 евра
 • Надокнада за путне трошкове у износу од 275 евра

 

ПРИЈАВА:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 09:00 до 15:00 часова.

Напомена за слање: Пријава за Еразмус+ мобилност, СТА, Нитра