Otvoren prvi poziv za projektne prijave – TRINITY projekat

Evropski projekat TRINITY ima za cilj da uspostavi održivi ekosistem – mrežu digitalnih inovacionih centara (digital innovation hubs DIH) sastavljenih od istraživačkih centara i univerzitetskih grupa specijalizovanih u oblasti napredne robotike i interneta stvari, podržanih od strane DIH eksperata u oblasti robotičke sajber bezbednosti kako bi doprineli novim robotičkim rešenjima i podigli agilnost industrije.

TRINITY DIH organizuje dva kruga poziva za probne projekte gde će izabrane kompanije koje imaju potrebu za agilnom proizvodnjom dobiti podršku od TRINITY DIH programa kako bi unapredili svoje proizvodne procese. TRINITY probni projekti mogu biti dokazi koncepta koji će testirati TRINITY tehnologije ili mogu biti potpuno nova rešenja.

Najmanje 30 probnih projekata će se finansirati u dva otvorena poziva u toku TRINITY programa 2019-2022. Ideje za probne projekte se mogu naći na TRINITY katalogu. Podnosioci prijava mogu izabrati da li će koristiti primere iz kataloga (tema 1) ili predložiti potpuno nova rešenja (tema 2).

Teme: Trinity rešenje (tema 1) i Nova rešenja (tema 2)

Ukupni budžeti po temama: 1 milion EUR (tema 1) i 3 miliona EUR (tema 1)

Finansiranje: 50 000 do 300 000 EUR (najviše 40% je dozvoljeno za neidustrijske partnere)

Nivo finansiranja: 70% (lump sum)

Uslovi učešća: pravna lica osnovana u nekoj od EU ili pridruženih zemalja

Uslovi za konzorcijum: 1 – 3 partnera, koordinator mora biti MSP (malo i srednje preduzeće). Svi članovi konzorcijuma moraju biti članovi TRINITY DIH zajednice (ako nisu, potrebno je da se registruju najmanje 10 dana pre zatvaranja poziva na TRINITY DIH portalu).

Trajanje projekta: 6-12 meseci

Rok za prijavu: 28. februar 2020. godine

Zvanična stranica poziva: trinityrobotics.eu/calls/trinity-dih-agile-production-open-call-for-up-to-e300000

 

Korisna dokumenta:

Brošura poziva

Vodič za podnosioce prijava

Model projektne prijave

TRINITY Ugovor sa trećim stranama

Konzorcijumska i deklaracija časti

Administrativni obrazac / MSP deklaracija

Informacije o bankovnom nalogu

Često postavljana pitanja