Otvoren poziv Fonda za nauku – Program saradnje srpske nauke sa dijasporom

Program saradnje srpske nauke sa dijasporom predstavlja finansijski podsticaj koji omogućava naučno-istraživačkim organizacijama razvoj saradnje sa srpskom dijasporom i unapređenje kapaciteta kroz kratkotrajne posete istraživača iz Srbije stručnjacima iz dijaspore i podršku zajedničkim aktivnostima.

Cilj Programa je uspostavljanje saradnje sa dijasporom radi unapređenja i razmene znanja, uspostavljanja ili unapređenja saradnje, zajedničkog rada na naučno-istraživačkim i istraživačko-razvojnim problemima i izazovima, objavljivanja zajedničkih radova i patenata, podrške razvoju novih usluga, komercijalizaciji proizvoda, transfera tehnologija, kao i pripreme predloga zajedničkih projekata za konkurisanje kod fondova izvan Srbije.

Program podržava osnovna i primenjena istraživanja u svim istraživačkim oblastima, bez unapred definisanih prioritetnih tema.

Program će se realizovati u formi vaučera u vrednosti do 10.000 evra, za jednogodišnji period trajanja projekta.

Budžet ovog Programa je 800.000 evra.

Za sredstva mogu da konkurišu istraživači zaposleni u akreditovanim naučno-istraživačkim organizacijama, samostalno ili u timu.

Partner iz dijaspore može biti naš istraživač zaposlen u naučno-istraživačkoj organizaciji u inostranstvu, kao i naš stručnjak koji rukovodi istraživanjima i razvojem u inostranoj kompaniji ili instituciji koja se bavi istraživanjem i razvojem.

Sredstva su namenjena za putovanja istraživača iz Srbije u inostranstvo, u institucije stručnjaka iz dijaspore.

Početak realizacije projekata iz Program saradnje srpske nauke sa dijasporom je planiran za januar 2020.

Datum otvaranja poziva: 29.11.2019.

Datum zatvaranja poziva: poziv će biti otvoren do utroška sredstava.

Očekivani početak realizacije projekata: januar 2020.


Projektna dokumentacija: PREUZMITE OVDE.

Podnošenje prijave se vrši preko portala eUprave: https://www.euprava.gov.rs/eusluge

 

Preuzeto sa zvanične stranice Fonda za nauku