Otvoren poziv Fonda za nauku – Program za razvoj projekata iz oblasti veštačke inteligencije

Program za razvoj veštačke inteligencije, čiji je ukupan budžet 2.400.000 evra realizuje se u okviru dva potprograma, jedan namenjen osnovnim, a drugi primenjenim istraživanjima iz oblasti veštačke inteligencije.

Ciljevi Programa su podsticanje izvrsnosti i relevantnosti naučnih istraživanja u Srbiji u domenu veštačke inteligencije, podsticanje primene rezultata naučnih istraživanja iz domena veštačke inteligencije u razvoju privrede Srbije, kao i razvoju ljudskih resursa iz domena veštačke inteligencije.

Osnovne tematske oblasti Programa su:

  • Opšta veštačka inteligencija (General artificial intelligence)
  • Mašinsko učenje (Machine learning)
  • Obrada prirodnog jezika (Natural language processing)
  • Planiranje (Planning)
  • Razumevanje znanja (Knowledge reasoning)
  • Računarski vid i govorna komunikacija (Computer vision and speech communication)
  • Inteligentni sistemi (Intelligent systems).

Maksimalan budžet za finansiranje jednog projekta je 200.000 evra, a projekti traju do dve godine.

Datum otvaranja poziva: 29.11.2019.

Datum zatvaranja poziva: 31.01.2020. u 15.00 časova

Očekivani početak realizacije projekata: 01.07.2020.


Projektna dokumentacija: PREUZMITE OVDE.

Podnošenje prijave se vrši preko portala eUprave: https://www.euprava.gov.rs/eusluge.

 

Preuzeto sa zvanične stranice Fonda za nauku