Конкурс за стипендирану мобилност студената у сврху праксе на Аристотеловом Универзитету у Солуну (Грчка)

ЕРАСМУС+ КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ

У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са Аристотеловим универзитетом у Солуну студенти свих нивоа академских студија свих факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу могу се пријавити за:

•  студентску размену у сврху праксе у трајању од 3 месеца.


Потребна документа за пријаву:

 1. Пријавни формулар (молимо преузмите форму)
 2. CV (препорука: користити Europass модел)
 3. Мотивационо писмо
 4. Потврда да сте редован студент и превод на енглески
 5. Листе положених испита и превод на енглески језик
 6. Копија дипломе са свих нивоа студија и превод на енглески
 7. Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (мин. Б2 ниво) (језичка потврда)
 8. Предлог уговора о пракси (Learning Agreement for Traineeship- молимо преузмите форму)
 9. Копија пасоша


* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.

Доступне позиције за праксу на Аристотеловом Универзитету у Солуну погледајте ОВДЕ.

Листу Еразмус+ координатора на Аристотеловом универзитету у Солуну, можете видети ОВДЕ.

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА: 06. јануар 2020. године

 

Напомене:

1. Реализација мобилности је предвиђена за летњи семестар 2019/20. академске године у трајању од 3 месеца. Пракса ће почети у априлу 2020. године.

2. Приликом припреме предлога уговора о пракси студент даје предлог где би реализовао праксу и које су то активности које би желео да реализује током праксе, а на основу доступних позиција за праксу. Приликом попуњавања предлога Уговора потребно је да се студенти консултују са Еразмус+ координатором на свом факултету.

3. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског и/или немачког језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.

4. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за евалуацију и селекцију студената, наставног и ненаставног кадра Универзитета у Крагујевцу за мобилност у оквиру Еразмус+ програма и доставља листу  номинованих кандидата Аристотеловом Универзитету у Солуну.  Сви номиновани кандидати ће путем е-поште добити смернице и информације о даљем поступку пријаве од Аристотеловог универзитета у Солуну.

5. Аристотелов универзитет у Солуну одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са бројем стипендија намењених партнерским универзитетима из Србије.

6. Информације о стипендији и студијском боравку:

 • Месечна стипендија у износу од 850 евра (за покривање трошкова живота)
 • Покривени путни трошкови (у износу од 180 евра)


ПРИЈАВА:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 09:00 до 15:00 часова.

Напомена за слање: Пријава за Еразмус+ мобилност, Солун