Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu prakse na Aristotelovom Univerzitetu u Solunu (Grčka)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Aristotelovim univerzitetom u Solunu studenti svih nivoa akademskih studija svih fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za:

•  studentsku razmenu u svrhu prakse u trajanju od 3 meseca.


Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Prijavni formular (molimo preuzmite formu)
 2. CV (preporuka: koristiti Europass model)
 3. Motivaciono pismo
 4. Potvrda da ste redovan student i prevod na engleski
 5. Liste položenih ispita i prevod na engleski jezik
 6. Kopija diplome sa svih nivoa studija i prevod na engleski
 7. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2 nivo) (jezička potvrda)
 8. Predlog ugovora o praksi (Learning Agreement for Traineeship- molimo preuzmite formu)
 9. Kopija pasoša


* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

Dostupne pozicije za praksu na Aristotelovom Univerzitetu u Solunu pogledajte OVDE.

Listu Erazmus+ koordinatora na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, možete videti OVDE.

 

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA: 06. januar 2020. godine

 

Napomene:

1. Realizacija mobilnosti je predviđena za letnji semestar 2019/20. akademske godine u trajanju od 3 meseca. Praksa će početi u aprilu 2020. godine.

2. Prilikom pripreme predloga ugovora o praksi student daje predlog gde bi realizovao praksu i koje su to aktivnosti koje bi želeo da realizuje tokom prakse, a na osnovu dostupnih pozicija za praksu. Prilikom popunjavanja predloga Ugovora potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu.

3. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog i/ili nemačkog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

4. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra Univerziteta u Kragujevcu za mobilnost u okviru Erazmus+ programa i dostavlja listu  nominovanih kandidata Aristotelovom Univerzitetu u Solunu.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od Aristotelovog univerziteta u Solunu.

5. Aristotelov univerzitet u Solunu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa brojem stipendija namenjenih partnerskim univerzitetima iz Srbije.

6. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 850 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 180 evra)


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Napomena za slanje: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Solun