PROCEDURE ZA PRIJAVLjIVANjE ERAZMUS+ PROJEKATA NA UNIVERZITETU U KRAGUJEVCU

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne sadržaje i kulturu (EACEA) objavila je novi Erazmus+ Opšti poziv za predloge projekata za 2020. godinu u kojem se nalaze rokovi za sve pojedinačne komponente programa.

Institucije iz Srbije mogu punopravno da učestvuju u svim delovima Erazmus+ programa, kao koordinatori ili partneri. Više detalja o pravilima i mogućnostima učešća možete pronaći u ažuriranoj verziji Erazmus+ Programskog vodiča za 2020. godinu.

Pregled svih vrsta projekata u kojima Srbija može da učestvuje, kao i rokova u okviru ovog Konkursa, možete pogledati na stranici Kalendar rokova.

Kancelarija za međunarodne projekte Odeljenja za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu pruža kontinuiranu podršku svima koji su zainteresovani za podnošenje projekata u okviru Erazmus+ programa. Na sajtu Univerziteta, na linku možete pronaći pregled svih vrsta projekata u kojima Srbija može da učestvuje i rokova u okviru ovog konkursa.

Ukoliko želite da prijavite neki od Erazmus+ projekata, potrebno je da najmanje nedelju dana pre konkursnog roka dostavite formular predprijave projekta (odštampan na memorandumu fakulteta, sa potpisom rukovodioca projekta i dekana fakulteta i zaveden u arhivi fakulteta) Odeljenju za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu, na mejl adresu: medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs.

Sve predprijave projekata biće razmatrane od strane rukovodstva Univerziteta u Kragujevcu, koje će svim rukovodiocima podnetih predprijava mejlom saopštiti svoju zvaničnu odluku, a rukovodiocima podržanih projekata i dekanima njihovih fakulteta dostaviti Ugovor o finansiranju i realizaciji projekta, koji će potpisati sa rektorom Univerziteta u Kragujevcu pre dobijanja pisane saglasnosti za podnošenje projekata.

Za dodatne informacije o predprijavljivanju Erazmus+projekata možete se obratiti Oliveri Mijatović, Rukovodiocu Odeljenja za međunarodnu saradnju, na telefon 034 304 985, ili na mejl adresu: medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs.

Formular predprijave možete preuzeti ovde.