Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu prakse u okviru Erazmus+ programa

ERAZMUS+ KLjUČNA AKTIVNOST 1: Projekti za individualnu mobilnost u svrhu učenja i sticanja novih veština finansirani iz sredstava EU (KA103 projekti u oblasti visokog obrazovanja u kojima učestvuju programske zemlje)

U skladu sa potpisanim Ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava između Univerziteta u Kragujevcu i Fondacije Tempus, Univerzitet u Kragujevcu raspisuje Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu prakse u okviru Erazmus+ programa.


Na konkurs se mogu prijaviti:

- studenti svih nivoa akademskih studija svih fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu

i to za studentsku razmenu u svrhu prakse u minimalnom trajanju od 2, a maksimalnom trajanju od 3 meseca.


Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Prijavni formular (molimo preuzmite formu)
 2. CV (koristiti Europass model)
 3. Motivaciono pismo
 4. Potvrda da ste redovan student i prevod na engleski
 5. Liste položenih ispita sa svih nivoa studija i prevod na engleski jezik
 6. Kopija diplome sa svih nivoa studija i prevod na engleski
 7. Prihvatno pismo od relevantne kompanije
 8. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2 nivo)
 9. Predlog ugovora o praksi (Learning Agreement for Traineeship- molimo preuzmite formu)
 10. Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

 

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA: 07. februar 2020. godine

 

Napomene:

1. Studentska razmena u svrhu prakse realizovaće se u toku 2020. godine, a najkasnije do 31. decembra 2020. godine.

2. Studenti sami pronalaze kompanije/firme/institucije u kojima bi želeli da obave praksu. Univerzitetsku listu potencijalnih kompanija/firmi/institucija u kojima kandidati mogu obaviti praksu pogledajte OVDE. Za više informacija potrebno je da studenti kontaktiraju svoje Erazmus+ fakultetske koordinatore.

3. Kao prihvatno pismo može se prihvatiti i mejl potvrde izdat od relevantne kompanije/firme/institucije da kandidat može da realizuje stipendiranu mobilnost studenata u svrhu prakse u okviru Erazmus+ programa, ukoliko bude selektovan od strane Komisije za realizaciju programa mobilnosti studenata Univerziteta u Kragujevcu.

4. Prilikom pripreme predloga ugovora o praksi student daje predlog gde bi realizovao praksu i koje su to aktivnosti koje bi želeo da realizuje tokom prakse. Prilikom popunjavanja predloga Ugovora potrebno je da se studenti konsultuju  sa  Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu.

5. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

6. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za realizaciju programa mobilnosti studenata Univerziteta u Kragujevcu vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra Univerziteta u Kragujevcu za mobilnost u okviru Erazmus+ programa i pravi konačnu rang listu prijavljenih kandidata.  Svi selektovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljim koracima koji se tiču realizacije razmene.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 470 od 520 evra (za pokrivanje troškova života), u zavisnosti od zemlje primaoca u kojoj će student obaviti praksu
 • Studenti imaju pravo na dodatnih 100 evra mesečno kao dodatak u vidu podrške studentima koji idu na praksu
 • Studenti koji su u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju imaće pravo na dodatak u iznosu od 200 evra  mesečno. Uslove za ispunjenje ove stavke pogledajte OVDE.
 • Nakon selekcije kandidata, ukoliko na praksu ide student koji je pripadnik nepovoljne socio-ekonomske grupe imaće pravo samo na viši dodatak (200 e)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus.outgoing@uni.kg.ac.rs ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.


Napomena za slanje: Prijava za Erazmus+ mobilnost, praksa