Стипендије за студенте докторских академских студија

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у оквиру Јавног позива за учешће у средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја у 2020. години стипендира студенте докторских академских студија и укључује их у рад акредитованих научноистраживачких организација.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Мистарство), надлежно за научноистраживачку делатност, у 2020. години суфинансира следећу програмску активност:
стипендирање студената докторских академских студија и финансирање материјалних трошкова укључивања Стипендисте Министарства у рад акредитованих научноистраживачких организација.

Рок за подношење пријава је до 27.01.2020. године.  

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
 

1. Критеријуми за стипендирање студената докторских академских студија

2. УПУТСТВО за стипендирање студената докторских академских

3. ПРИЈАВА за стипендирање студената докторских академских студија

4. САГЛАСНОСТ којом се потврђује коришћење података о личности

 

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије