Otvoren poziv u okviru Horizonta 2020 - FAST TRACK TO INNOVATION (FTI)

Poziv: EIC-FTI-2018-2020

Rok za aplikaciju: 19. februar 2020 (17:00 po briselskom vremenu) – prvi presek

Budžet poziva: 100 miliona EUR za celu 2020. godinu

Budžet projekta: 3 miliona EUR

EU kontribucija: 70% za  profitne, 100% za neprofitne organizacije

Cilj programa: podrška razvoju inovacija od demonstracije kroz sve faze do izlaska na tržište, uključujući aktivnosti kao što su pilotiranje, testiranje, validacija sistema u realnim radnim uslovima, pre-normativno istraživanje i standardizacija.

Sastav konzorcijuma: 3-5 nezavisnih pravnih lica iz EU ili pridruženih zemalja (učešće industrije je obavezno, univerziteti i istraživačke institucije takođe mogu učestvovati).

Dodatni uslovi: 60% budžeta za industrijske partnere, ili najmanje 2 industrijska partnera u konzorcijumu od ukupno 3 ili 4 partnera, ili najmanje 3 industrijska partnera u konzorcijumi od ukupno 5 partnera.

Dozvoljeni troškovi: finansiraju se aktivnosti direktno usmerene na razvoj i dizajn novih, modifikovanih ili unapređenih proizvoda, procesa ili usluga, uključujući izradu prototipova, testiranje, demonstraciju, pilotiranje, validaciju i tržišnu replikaciju proizvoda.

Korisni linkovi: