Otvoren poziv u okviru Horizonta 2020 - Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) - Prevention and/or early diagnosis of cancer

ID: SC1-BHC-17-2020

Poziv: H2020-SC1-BHC-2018-2020

Rok za aplikaciju: 07. april 2020 (17:00 po briselskom vremenu)

Budžet poziva: 20 miliona EUR za celu 2020. godinu

Budžet projekta: 1-3 miliona EUR

EU kontribucija: 100%

Cilj programa: Globalna alijanse za hronične bolesti (GACD) je usredsređena na sprovođenje predloga istraživanja za prevenciju i ranu dijagnozu karcinoma u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.

Sastav konzorcijuma: 3-5 nezavisnih pravnih lica iz EU ili pridruženih zemalja (učešće industrije je obavezno, univerziteti i istraživačke institucije takođe mogu učestvovati).

Dodatni uslovi: 60% budžeta za industrijske partnere, ili najmanje 2 industrijska partnera u konzorcijumu od ukupno 3 ili 4 partnera, ili najmanje 3 industrijska partnera u konzorcijumi od ukupno 5 partnera.

Korisni linkovi: