Otvoren poziv u okviru Horizonta 2020 - Co-funding of regional, national and international programmes

Poziv: Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes

Rok za aplikaciju: 29. septembar 2020 (17:00 po briselskom vremenu)

Budžet poziva:  100.000.000 EUR

Budžet projekta: Fellowship programmes: 60.000.000 EUR

                              Doctoral programmes: 40.000.000 EUR

Cilj programa: COFUND ima za cilj podsticanje regionalnih, nacionalnih ili međunarodnih programa za poboljšanje izvrsnosti kroz obuke istraživača, mobilnosti istraživača i kroz razvoj njihove karijere, kao i širenje najboljih praksi akcije Marija Kiri. To će se postići sufinansiranjem novih ili postojećih regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa koji će se otvoriti i omogućiti međunarodnu, međusektorsku i interdisciplinarnu obuku istraživača, kao i transnacionalnu i međusektorsku mobilnost istraživača u svim fazama njihove karijere.

Korisni linkovi: