Poziv za prijavu za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu za agronomiju i veterinarsku medicinu (Kluž-Napoka, Rumunija)
Konkurs za Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom za agronomiju i veterinarsku medicinu zaposleni na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

  • staff mobility for teaching (mobilnost u trajanju od 5 dana + 2 dana puta)


Dostupne studijske oblasti: Economics


Rok za dostavljanje prijava: 27. februar 2020. godine


Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Predlog Ugovora o mobilnost (molimo preuzmite formular)
  • Potvrda o zaposlenju (i prevod na engleski jezik)
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2 nivo)
  • Biografija na engleskom jeziku u Europass formatu
  • Motivaciono pismo na engleskom jeziku (jedna strana)
  • Izveštaj o doprinosu kandidata internacionalizaciji svoje institucije (na engleskom jeziku)
  • Kopija pasoša

*U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata od strane sudskog tumača.

Više informacija o Univerzitetu za agronomiju i veterinarsku medicinu možete pogledati OVDE.

Studijsku ponudu možete pronaći OVDE (osnovne studije), OVDE (master studije) i OVDE (doktorske studije).


Važne napomene:

1. Mobilnost će se realizovati u toku letnjeg semestra akademske 2019/20. godine, a u skladu sa dogovorom sa Univerzitetom za agronomiju i veterinarsku medicinu.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Po isteku roka za prijavu Komisija za selekciju kandidata vrši tehničku proveru svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra Univerziteta u Kragujevcu za mobilnost u okviru Erazmus+ programa i dostavlja rang listu prijavljenih kandidata Univerzitetu za agronomiju i veterinarsku medicinu.

4. Univerzitet za agronomiju i veterinarsku medicinu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Dnevna stipendija u iznosu od 140 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 180 evra)


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.


Napomena za slanje: Prijava za Erazmus + mobilnost, Kluž-Napoka


Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem el. pošte: erasmus@kg.ac.rs