Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Breši (Italija)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom u Breši, studenti Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

- studenti doktorskih akademskih studija (razmena u trajanju od 3 meseca)


Dostupne studijske oblasti:

- Building and Civil Engineering (0732)

- Environmental protection Technology (0712)


Rok za prijavu: 08. mart 2020. godine


Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
  • Motivaciono pismo na engleskom jeziku (1 strana)
  • Predlog plana istraživanja (molimo preuzmite formular)
  • Potvrda sa fakulteta o redovnom studiranju i prevod na engleski jezik*
  • Liste položenih ispita sa svih nivoa studija (i prevod na engleski jezik*)
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog/italijanskog jezika (min. B2 nivo)
  • Biografija na engleskom jeziku- preporuka Europass CV
  • Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.


Više informacija o Univerzitetu u Breši možete pogledati OVDE i OVDE.

Akademsku ponudu možete pogledati OVDE.

Dodatne informacije za Erazmus studente pogledajte OVDE.

Informacije za studente sa invaliditetom dostupne su OVDE.


Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u toku letnjeg semestru akademske 2019/20. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog/italijanskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Prilikom pripreme predloga plana studija potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima.

4. Prilikom evaluacije i selekcije, prednost će imati kandidati sa Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, nosioca saradnje sa Univerzitetom u Breši.

5. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra Univerziteta u Kragujevcu za mobilnost u okviru Erazmus+ programa i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu u Breši.

6. Univerzitet u Breši odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 900 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)


Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.


Napomena za slanje: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Breša


Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem mejla: erasmus@kg.ac.rs