Отворен позив у оквиру Хоризонта 2020 – Research innovation needs & skills training in PhD programmes

ID: SwafS-08-2019-2020

ТЕМА: линк на тему

Рок за апликацију: 15. aприл 2020. (17:00 по бриселском времену)

Буџет позива: 3.2 милиона ЕУР за целу 2020. годину

Буџет пројекта: 0.2 – 0.3 милиона ЕУР


Циљ програма: Утицај који пројекат треба да има односи се на превазилажење јаза између отворене науке, предузетничких вештина a у оквиру запослења истраживача у и изван академских кругова. Очекивани утицај се такође односи и на побољшање потенцијала за иновације будућих докторанада, заједничким осмишљавањем курсева за обуку вештина и наставних програма конзорцијумских партнера. Очекивани утицај на заједничку сарадњу академске заједнице и заинтересованих страна у регионима (хабовима) побољшањем интелигенције вештина, видљивости вештина и упоредивости за бољи избор каријере; учење о будућим потребама за отвореном науком и предузетничким вештинама и потенцијалима за запошљавање научника из различитих (интердисциплинарних / међусекторских) области. Очекивани утицај на интердисциплинарну и међународну мобилност истраживача који раде у оквиру праксе отворене науке и предузетништва, такође у складу са принципима иновативне докторске обуке.


Конзорцијум: 3-5 независних правних лица из ЕУ или придружених земаља (учешће индустрије је обавезно, универзитети и истраживачке институције такође могу учествовати).

Корисни линкови:


Канцеларија за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу Вам стоји на располагању за даља питања и помоћ у апликацији и тражењу партнера.

Уколико желите да аплицирате за наведени позив потребно је Канцеларији за међународне пројекте доставити апстракт за позив који вам је од значаја.