Отворен позив Фонда за иновациону делатност – ДОКАЗ КОНЦЕПТА

Програм доказ концепта намењен је истраживачима који сматрају да њихова истраживања имају комерцијални потенцијал за којим постоји потреба на тржишту. Програм конкретно нуди финансијску и пословну подршку за тестирање идеја, хипотеза или претпоставки, које би, ако се покажу технички изводљивим, представљале основу за будуће комерцијалне производе. 

Висина износа финансирања: До 2.400.000 динара, укључујући порез на додату вредност. Одобрена средства покривају 100% укупних прихватљивих трошкова.

Услови за конкурисање: Cве научноистраживачке организације у јавном сектору у Србији, као и све друге институције и организације у Србији које су акредитоване за научноистраживачку делатност (укључујући приватне), као што су: универзитети, факултети, истраживачки институти и друге научноистраживачке организације у Србији.

Област: Пројекти из свих области науке и технологије, укључујући друштвено-хуманистичке науке и уметност.

Документација која се подноси приликом финансирања:

  • Пријава (кратак опис пројекта, опис активности са јасним образложењем хипотезе/техничког концепта, план реализације пројекта, који укључује очекиване резултате, изјаву подносиоца захтева потписану од стране институције)
  • Буџет
  • Биографије чланова тима.

     Формуларе можете преузети на страни Документација.


Трајање пројекта: до 12 месеци.

Услови програма: Детаљно у Јавном позиву и Упутству.

Начин пријаве: Пријаве се подносе преко интернет портала Фонда и на енглеском језику.

Јавни позив: Отворен од 28. фебруара до 28. априла 2020. године у 15 часова.

Контакт: PoC@inovacionifond.rs


Званична страница позива


Извор: Фонд за иновациону делатност
Вељка Дугошевића 54, секција Б4, II спрат, 11000 Београд
(Научно-технолошки парк „Београд“)
Контакт: PoC@inovacionifond.rs