KONKURS ZA ZAPOSLENE NA UNIVERZITETU U KRAGUJEVCU ZA STIPENDIRANU MOBILNOST U OKVIRU ERAZMUS+ PROGRAMA

ERAZMUS+ KLjUČNA AKTIVNOST 1: Projekti za individualnu mobilnost u svrhu učenja i sticanja novih veština finansirani iz sredstava EU (KA103 projekti u oblasti visokog obrazovanja u kojima učestvuju programske zemlje)

U skladu sa potpisanim Ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava između Univerziteta u Kragujevcu i Fondacije Tempus, Univerzitet u Kragujevcu raspisuje Konkurs za stipendiranu odlaznu mobilnost zaposlenih u okviru Erazmus+ programa.

Na konkurs se mogu prijaviti zaposleni sa svih članica u sastavu Univerziteta u Kragujevcu.

 

LISTA POTREBNIH DOKUMENATA ZA PRIJAVU

 

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA: 05. april 2020. godine

NOVI ROK ZA PRIJAVU: 18. MAJ 2020. godine.

 

Važne napomene:

  1. Mobilnost zaposlenih realizovaće se u skladu sa dogovorom sa institucijom-domaćinom, a najkasnije do kraja KA103 projekta mobilnosti, odnosno do 31.05.2021. godine.
  2. Lista univerziteta i pozicija za razmenu dostupna je OVDE.
  3. Kandidati imaju pravo prijave na maksimum dva univerziteta. U prijavnom formularu je to definisano kao prvi i drugi izbor.  U tom slučaju kandidat je u obavezi da dostavi motivaciono pismo i ugovor o mobilnosti za obe institucije. Kandidat može dobiti stipendiju samo za jednu od dve dostavljene prijave.
  4. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za realizaciju programa mobilnosti zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra Univerziteta u Kragujevcu za mobilnost u okviru Erazmus+ programa i pravi konačnu rang listu prijavljenih kandidata. Rang liste se u vidu nominacije dostavljaju partnerskim institucijama koje donose konačnu odluku o selekciji kandidata. Svi selektovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljim koracima koji se tiču realizacije razmene.
  5. Prijave koje nisu dostavljene do navedenog roka i/ili su nepotpune neće biti uzete u razmatranje.

 

Informacije o stipendiji i dodatne napomene

  Zemlja u kojoj se realizuje mobilnost Iznos po danu (EUR)

GRUPA 1
Programske zemlje sa višim troškovima života

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, UK, Lihtenštajn, Norveška

180 EUR

GRUPA 2
Programske zemlje sa srednjim troškovima života

Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Holandija, Malta, Portugal

160 EUR

GRUPA 3
Programske zemlje sa nižim troškovima života

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Letonija,Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Severna Makedonija, Turska, Srbija

140 EUR

 

  • Zdravstveno osiguranje: Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+ KA103. Svi selektovani kandidati su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće zdravstveno osiguranje.
  • Putni troškovi su pokriveni Erazmus+ KA103 programom. Selektovani kandidati imaju pravo na putne troškove u zavisnosti od udaljenosti destinacije mobilnosti, odnosno maksimalnog Erazmus+ iznosa za to namenjenog (Distance Calculator).
  • Ukoliko je selektovani kandidat osoba sa invaliditetom, kandidat može ostvariti pravo na refundaciju prihvatljivih stvarnih troškova nastalih tokom perioda mobilnosti, i to podnošenjem dodatne dokumentacije. Više informacija pogledajte OVDE.

 

Konkurs za prijavu zaposlenih otvoren je

od 05. marta do 05. aprila 2020. 18. maja 2020.

 

Prijavna dokumenta se dostavljaju SAMO elektronskim putem na adresu: erasmus.outgoing@kg.ac.rs.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem mejla erasmus.outgoing@kg.ac.rs.

 

Molimo sve kandidate da ispoštuju tehničke elemente za dostavljanje prijave.