PREPORUKE ZA POSTUPANjE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA ZBOG POJAVE COVIDa-19 (KORONA VIRUSA)

Rektorski kolegijum Univerziteta u Kragujevcu doneo je 13. marta 2020. godine preporuke za postupanje visokoškolskih ustanova zbog pojave COVIDa-19 (korona virusa)

I

Shodno Naredbi ministra zdravlja o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru broj 512-02-9/1/2020-01 od 11.03.2020. godine kojom su radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 zabranjena javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima u zatvorenim prostorima kada se okuplja više od 100 ljudi, preporučuje se rukovodstvima visokoškolskih ustanova da:

 • organizuju nastavu za studente u manjim grupama u skladu sa prostornim mogućnostima fakulteta;
 • ako nije moguće nastavu organizovati u manjim grupama  preduzeti odgovarajuće aktivnosti u cilju reorganizacije nastavnih aktivnosti;
 • ne održavaju naučne skupove, konferencije, izložbe i izvođenje drugih kulturno-umetničkih programa;
 • u dogovoru sa studentskim parlamentom razmotre mogućnost odlaganja planiranih studentskih ekskurzija shodno preporukama nadležnih državnih organa u  koja područja ne treba putovati;
 • odlože programe razmena i studijska putovanja shodno preporukama nadležnih državnih organa u  koja područja ne treba putovati;
 • razmotre mogućnost da se sednice organa i tela održavaju elektronskim putem;

II

U skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut“, preporučuju se mere lične zaštite:

 • postaviti na internet stranice visokoškolskih ustanova preporuke o preventivnim aktivnostima;
 • redovno provetravati amfiteatre, učionice, laboratorije i sve druge prostorije u kojima borave studenti i osoblje visokoškolske ustanove;
 • redovno pražnjenje korpi za otpatke, pranje i dezinfikovanje zidova, vrata i površine klupa i snabdevanje dezinfekcionim sredstvima;
 • izbegavanje kontakta sa osobama koje imaju znake infekcije organa za disanje (kašalj, kijanje, curenje nosa, povišena temperatura);
 • izbegavanje boravka u prostoru gde je veliki broj osoba;
 • nošenje maski preko usta i nosa ukoliko se boravi u prostoru gde boravi veći broj ljudi;
 • izbegavanje pozdravljanja rukovanjem i ljubljenjem, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu najmanje od jednog metra;
 • izbegavanje masovnih okupljanja i boravka u prostoru gde se nalazi veliki broj osoba;
 • pojačana i česta higijena ruku (pranje vodom i sapunom najmanje 20 sekundi), ili ako to nije moguće, korišćenje alkoholnih gelova za dezinfekciju ruku, naročito nakon kontakta sa obolelim osobama ili boravka u potencijalno ugroženom području;
 • pridržavanje mera zaštite od prenošenja infekcije kod svih osoba koje osete simptome infekcije organa za disanje (respiratorna higijena – održavanje odstojanja od drugih osoba, pokrivanje usta i nosa prilikom kašljanja ili kijanja papirnim maramicama ili rukavom u pregibu lakta, često pranje ruku);
 • izbegavanje kontakta sa živim ili mrtvim divljim ili domaćim životinjama;
 • putnici koji dolaze iz zahvaćenog područja, ukoliko imaju znake infekcije organa za disanje, treba da se obrate svom lekaru uz napomenu o putovanju;
 • samoizolacija u slučaju sumnje na kontakt sa zaraženim osobama ili u slučaju pojave simptoma koji mogu ukazivati na infekciju virusom COVID-19).

Svako ko ima određene simptome respiratornih infekcija može dobiti potrebne informacije i uputstva za dalje postupanje od dežurnih epidemiologa u Institutu za javno zdravlje Kragujevac (ul. Nikole Pašića br. 1), na telefon 065/8776 914.

Rektorski kolegijum Univerziteta pratiće razvoj situacije, preporuke i odluke Vlade Republike Srbije, Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut“. U skladu s tim, Univerzitet će donositi odluke o sprovođenju odgovarajućih mera i obaveštavati zaposlene i studente.

 

                                                                         REKTOR

                                                                         UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

                                                       Prof. dr Nenad Filipović


Dokumenti:

Preporuke COVID-19