Stipendije Nemačke službe za akademsku razmenu za predavače

Istraživački boravci za predavače na viskoškolskim ustanovama (1-3 meseca)
DAAD stipendije nude stranim naučnicima mogućnost da nastave da istražuju i da se usavršavaju u Nemačkoj.

Cilj ovog programa je stipendiranje kraćih istraživačkih boravaka radi razmene iskustava i umrežavanjem sa kolegama iz struke.
Stipendiraju se istraživački projekti na nekoj državnoj ili od strane države priznatoj visokoškolskoj ustanovi ili na vanuniverzitetskoj istraživačkoj instituciji. Boravak može da se obavi na različitim institucijama. 

Više informacija možete videti ovde.

 

Radni boravci za predavače na umetničkim akademijama i arhitektonskim fakultetima (1-3 meseca)
Cilj ovog programa je stipendiranje umetničkih kooperacija sa nemačkim akademijama umetnosti. Za ovu stipendiju mogu da se prijave srpski predavači sa umetničkih akademija (likovna umetnost, film, dizajn/vizuelna komunikacija, scenske umetnosti, muzike i arhitekture.
Stipendiraju se istraživački projekti na nekoj državnoj ili od strane države priznatoj visokoškolskoj ustanovi ili na vanuniverzitetskoj istraživačkoj instituciji . Boravak može da se obavi na različitim institucijama. 

Više informacija možete videti ovde.

 

Rok za prijavu za oba programa je 30. april 2020. godine.