УПУТСТВА О РАДУ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ЗБОГ ПРОГЛАШЕЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Поштовани студенти, наставници и сарадници,

Ректорски колегијум Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 90.  Статута Универзитета у Крагујевцу, дана 16. 3. 2020. године донео је

 

УПУТСТВА О РАДУ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ЗБОГ ПРОГЛАШЕЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 

I

Сходно Одлуци о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије (Службени гласник Републике Србије бр. 29/20), Одлуци о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним шкодама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања (Службени гласник Републике Србије бр. 30/20) и обавештењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 612-00-0433/2020-06 од 16.03.2020. године, обавештавају се високошколске установе у саставу Универзитета у Крагујевцу о следећем:

 1. Наставу (предавања и вежбе) на основним, мастер и докторским студијама организовати без физичког присуства студената.
 2. Свим високошколским установама (ВШУ) које користе сопствену „online" платформу за реализацију наставе и учење на даљину, препоручујемо да наставе са њеним коришћењем.
 3. Свим студентима признати предиспитне бодове по основу присуства предавањима и вежби.
 4. Уколико ВШУ немају сопствену „online" платформу постоји могућност коришћења бесплатног „Google" алата иди сличних платформи чију реализацију треба да спроведе ИТ служба ВШУ.
 5. Високошколске установе могу превазићи проблеме и постављањем наставног материјала на сајт ВШУ, директним слањем материјала студентима путем имејла иди на начин који је у складу са могућностима ВШУ.
 6. Наставно особље би требало да буде на располагању путем имејла и телефона, a у згради ВШУ само у посебним случајевима по налогу декана, у складу са интерним организовањем рада на ВШУ. Консултације са наставницима и сарадницима обављаће се искључиво електронским путем. Наставници и сарадници су обавезни да одговоре на упите студената у року од 24 сата.
 7. ВШУ су дужне да истакну обавештења о начину електронске комуникације са наставницима, студентском службом и библиотеком.
 8. Све седнице, само ако постоји потреба за њиховим одржавањем, треба организовати електронским путем.
 9. Ненаставно особље ВШУ треба да буде ангажовано у минималном броју, који ће омогућити функционисање установе (обезбеђење објекта, писарница и дежурна лица по службама). Ненаставном особљу које није дежурно омогућити рад од куће.
 10. Одложити све студентске ваннаставне активности.
 11. Остала питања од значаја биће разматрана у складу са Уредбом о мерама у ванредном стању.

 

II

Рад Секретаријата Универзитета у Крагујевцу док траје ванредно стање биће организован уз минимум процеса рада.

Материјали које је неопходно слати у поступке пред органима Универзитета у Крагујевцу слати у електронској форми на е маил: strucna.sluzba@kg.ac.rs.

Штампане материјале слати искључиво путем поште.

Сва обавештења и одлуке са седница органа Универзитета у Крагујевцу биће достављане факултетима у електронској форми и путем поште.

Седнице органа Универзитета у Крагујевцу, уколико то буде неопходно, одржаваће се искључиво електронски.

За сва питања можете писати на и-мејл адресе: unikg@kg.ac.rs и sekretar@kg.ac.rs.

Ректорски колегијум Универзитета пратиће развој ситуације, препоруке и одлуке Владе Републике Србије, Министарства здравља, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“. У складу с тим, Универзитет ће доносити одлуке о спровођењу одговарајућих мера и обавештавати запослене и студенте.

 

РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Проф. др Ненад Филиповић


Документи:

Упутства