Stipendije za postdoktorsko istraživanje u Belgiji

Univerzitet u Namuru, kroz Beware Fellowship Program (Belguim Wallonia Reserch Fellowships), pruža priliku za postodktorsko istraživanje u oblasti razvoja obojenih premaza nastalih fizičkim taloženjem isparenja.

Angažovanje podrazumeva ugovor o radu u trajanju od 2 godine, počevši od septembra 2020.

Za ovaj program mogu aplicirati kandidati koji su završili doktorske studije fizike ili materijalnih nauka, koji su se bavili eksperimentalnim radom u oblasti fizičkog taloženja isparenja i analize materijala (skeniranje elektronske mikroskopije, prenos elektronske mikroskopije, rendgenska fotoelektronska spektroskopija, nuklearne reakcije) i koji imaju iskustvo u multifizičkim simulacijama na više skala.

Neophodno je poznavanje engleskog jezika; poznavanje francuskog jezika je plus.

Rok za prijavu: 24. april 2020. godine.

Osoba za kontakt:

Dr Nathalie Malengreau, University of Namur - nathalie.malengreau@unamur.be

Više informacija možete naći ovde i ovde.