Preporuke i smernice za organizovanje nastave u akademskoj 2020/2021. godini

U svrhu suzbijanja širenja zarazne bolesti Covid-19 i smanjivanja epidemioloških rizika, Senat Univerziteta u Kragujevcu, na sednici održanoj dana 16.09.2020. godine, donosi preporuke i smernice za organizovanje nastave

  1. Na Univerzitetu u Kragujevcu (u daljem tekst: Univerzitet) u akademskoj 2020/2021. godini biće primenjivan kombinovani vid organizovanja nastave (klasična i online nastava), uz poštovanje svih mera koje su propisane od strane nadležnih organa u svrhu suzbijanja Covid-19 i smanjivanja epidemioloških rizika, i uz poštovanje ograničenja u pogledu broja prisutnih lica u zatvorenom prostoru;
  2. Prilikom primene modela nastave Univerzitet i fakulteti u sastavu Univerziteta vodiće računa o specifičnim oblicima nastave na pojedinačnim fakultetima, uključujući broj studenata i specifičnosti u organizovanju nastave;
  3. Model organizovanja nastave u toku akademske godine 2020/2021, biće podložan usaglašavanjima i u slučaju potrebe, odgovarajućim promenama;
  4. Preporučuje se fakultetima da sa izvođenjem nastave u akademskoj 2020/2021. godini započnu u skladu sa usvojenim kalendarom nastave uz svođenje eventualnih i opravdanih kašnjenja na najmanju moguću meru i uz blagovremeno obaveštavanje studenata o početku akademske godine;
  5. Prilikom organizovanja online nastave obavezno je izvođenje nastave putem konferencijske veze uz korišćenje odgovarajuće platforme za koju se fakultet odluči (postoji mogućnost besplatnog korišćenja Microsoft Teams i BigBlueButton);
  6. Preporučuje se fakultetima da za izvođenje nastave putem konferencijske veze koriste samo jednu platformu prilikom predavanja i vežbi na jednoj godini studijskog programa;
  7. Fakulteti su u obavezi da izrade i objave uputstva o načinu korišćenja konferencijskih alata i da sa istima upoznaju studente, nastavnike i saradnike najkasnije pet dana pre početka akademske godine;
  8. Preporučuje se fakultetima da se sva predavanja koja se budu organizovala online snimaju i čuvaju na trajnim nosačima podataka i da ista u toku trajanja akademske godine budu dostupna studentima radi pregleda;
  9. Upis godine kao i upis na master i doktorske studije sprovesti uz primenu svih epidemioloških mera i uz obavezno zakazivanje termina za upis za manje grupe studenata.