Poziv za prijavu studenata Prirodno-matematičkog fakulteta za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu Fridrih Aleksandar Erlangen-Nirnberg (Nemačka)

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost
mobilnost između programskih i partnerskih zemalja – KA107 (stipendije iz prethodnog statusa Republike Srbije u Erazmus+ programu)

Na osnovu ugovora o saradnji sa Univerzitetom Fridrih Aleksandar Erlangen-Nirnberg (FAU) na konkurs se mogu prijaviti studenti master akademskih studija Prirodno-matematičkog fakulteta – Institut za hemiju.

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Prijavni formular (molimo preuzmite formu)
 2. CV (preporuka Europass CV)
 3. Motivaciono pismo
 4. Predlog ugovora o učenju za studente  master akademskih studija (molimo preuzmite formu), odnosno predlog plana istraživanja (napisati samostalno)
 5. Lista položenih ispita (sa svih nivoa studija) i prevod na engleski
 6. Potvrda da ste redovan student i prevod na engleski
 7. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog i/ili nemačkog jezika (min. B1, preporučljivo B2 nivo)
 8. Kopija pasoša

Rok za prijavu: 06. novembar 2020. godine

 

Ovde možete videti akademsku ponudu na engleskom jeziku.

Zainteresovani studenti koji govore nemački jezik, naravno, mogu pogledati celokupnu ponudu FAU i odabrati i predmete koje bi slušali na nemačkom jeziku. Studijske oblasti možete videti ovde.

Relevantne informacije za strane studente na razmeni pogledajte OVDE.


Bitne napomene:

 • Prijava i prateća dokumenta dostavljaju se na engleskom jeziku (nije potreban prevod sudskog prevodioca);
   
 • Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog i/ili nemačkog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.
   
 • Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz gore navedene akademske ponude na engleskom i/ili nemačkom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta neophodno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena (1. strana).
  Studenti master studija takođe mogu koristiti mobilnost za istraživanje u cilju pisanja master rada.
   
 • Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra Univerziteta u Kragujevcu za mobilnost u okviru Erazmus+ programa i dostavlja listu  nominovanih kandidata FAU. Nominovani kandidati moraju dalje proći proces prijave na FAU – o čemu će uredno biti informisani.
   
 • FAU odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.
   
 • Informacije o stipendiji i studijskom boravku:
  • Period mobilnosti: letnji semestar akademske 2020/21. godine
  • Mesečna stipendija u iznosu od 900 evra
  • Nadoknada za putne troškove u iznosu od 275 evra
  • Nažalost, FAU neće moći da ponudi i mogućnost praktičnog istraživanja ili rada u laboratoriji.


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića BB
34 000 Kragujevac

 

Napomena za slanje mejlom: Prijava za Erazmus+ mobilnost: Erlangen - Nirnberg