Poziv za prijavu studenata Fakulteta medicinskih nauka za stipendiranu mobilnost u svrhu prakse u Okružnoj bolnici u Aradu (Rumunija)

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

Na osnovu ugovora o saradnji sa „Vasile Goldiš“ Zapadnim univerzitetom u Aradu na konkurs se mogu prijaviti studenti integrisanih akademskih studija medicine:

 • studentska razmena u svrhu prakse u trajanju od jednog semestra- 2 meseca

Dostupna studijska oblast: Medicine, Pharmacy

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Prijavni formular (molimo preuzmite formu)
 2. CV (preporuka Europass CV)
 3. Motivaciono pismo
 4. Predlog ugovora o praksi (molimo preuzmite formu)
 5. Lista položenih ispita i prevod na engleski
 6. Potvrda da ste redovan student i prevod na engleski
 7. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1, preporučljivo B2 nivo)
 8. Kopija pasoša

 

Rok za prijavu: 30. mart 2021. godine

NOVI ROK ZA PRIJAVU: 14. MAJ 2021. GODINE

NOVI ROK ZA PRIJAVU: 20. maj 2021. godine

 

Više informacija o univerzitetu možete pogledati OVDE.

Erazmus+ vodič za strane studente možete pogledati OVDE.

Više informacija o klinici na kojoj će se realizovati praksa, pogledajte OVDE.

 

Bitne napomene:

 • Prijava i prateća dokumenta dostavljaju se na engleskom jeziku (nije potreban zvaničan prevod sudskog tumača);
 • Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.
 • Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva aktivnosti koje student želi da realizuje tokom razmene u svrhu prakse. Pogledajte webstranicu i istražite koje aktivnosti se izvode na klinici, i na osnovu toga popunite Ugovor. U ovom momentu se popunjavaju samo prve dve stranice Ugovora. Ugovor mora potpisati kandidat i fakultetski koordinator.
 • Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra Univerziteta u Kragujevcu za mobilnost u okviru Erazmus+ programa i dostavlja listu  nominovanih kandidata Zapadnom Univerzitetu u Aradu. Nominovani kandidati moraju dalje proći proces prijave na Zapadnom Univerzitetu u Aradu – o čemu će uredno biti informisani.
 • Zapadni Univerzitetu u Aradu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.
 • Informacije o stipendiji i studijskom boravku:
  • Mesečna stipendija u iznosu od 800
  • Nadoknada za putne troškove u iznosu od 180 evra

 

Dodatne napomene:

 • Potvrda o redovnim studijama, Lista položenih ispita su dokumenta koja student uzima u studentskoj službi na matičnom fakultetu. Ukoliko fakultet nije u mogućnosti da izda dokument na engleskom jeziku, student je u obavezi da uz original dostavi i prateći prevod dokumenta. Dokument mora biti u potpunosti preveden i nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača. Ukoliko se prijava dostavlja elektronskim putem originalni dokument na srpskom skenirati zajedno sa prevodom kao jedan PDF dokument.
 • U skladu sa članom 11, stav 1. Pravilnika o realizaciji i procedurama priznavanja mobilnosti studenata i ESP bodova Lista položenih ispita je dokument koji matična ustanova izdaje bez naknade na pisani zahtev studenta radi prijavljivanja na programe mobilnosti.
 • Ukoliko kandidat predaje dokumenta u papirnom obliku, dokumenta ne heftati.
 • Ukoliko kandidat dokumentaciju dostavlja elektronskim putem, ispoštovati sledeće:
 • svaki dokument imenovati (primer: Janko Jankovic potvrda sa studija.pdf)
 • sva dokumenta moraju biti u PDF – formatu (ako niste sigurni kako, pitajte I love PDF)
 • originalna dokumenta i prateći prevodi moraju biti skenirani zajedno kao jedan PDF dokument)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića BB
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje mejlom: Prijava za Erazmus+ mobilnost: Arad