KONKURS ZA STIPENDIRANU MOBILNOST U SVRHU UČENjA ZA STUDENTE UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU U OKVIRU KA 103 PROJEKTA MOBILNOSTI

Erazmus+ projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja
Razmena studenata sa institucijama iz Programskih zemalja: KA103 3. poziv

U skladu sa potpisanim Ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava između Univerziteta u Kragujevcu i Fondacije Tempus, Univerzitet u Kragujevcu raspisuje 3. Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu učenja u okviru Erazmus+ programa.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti svih nivoa akademskih studija svih fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu i to za studentsku razmenu u svrhu učenja u minimalnom trajanju od 3, odnosno maksimalnom trajanju od 5 meseci.

 

LISTA POTREBNIH DOKUMENATA ZA PRIJAVU - STUDENTI

 

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA: 05. april 2021. godine

 

Važne napomene:

 1. Studentska razmena u svrhu učenja realizovaće se u zimskom ili letnjem semestru akademske 2021/22. godine. U Prijavnom formularu studenti navode u kom semestru žele da realizuju mobilnost.
 2. Listu univerziteta za koje možete da se prijavite za razmenu pogledajte OVDE.
 3. Studenti imaju pravo prijave na maksimum dva univerziteta. U prijavnom formularu je to definisano kao prvi i drugi izbor.  U tom slučaju student je u obavezi da dostavi motivaciono pismo i ugovor o učenju za obe izabrane institucije. Student može biti odabran za stipendiju samo za jednu od dve dostavljene prijave.
 4. Ukoliko se student prijavljuje na Konkurs za mobilnost u svrhu učenja, nema pravo prijave i na Konkurs za mobilnost u svrhu prakse. Ukoliko se student prijavljuje na Konkurs za mobilnost u svrhu učenja/prakse između programskih zemalja (ka103 program), nema pravo prijave na Konkurs za mobilnost u svrhu učenja između programskih i partnerskih zemalja (ka107 program).
 5. Ukoliko se na konkurs prijavljuje student sa invaliditetom, neophodno je da, pored obavezne prijavne dokumentacije, dostavi i dokaze koji potvrđuju invaliditet kandidata.
 6. Prilikom pripreme ugovora o učenju student daje predlog predmeta koje bi slušao i polagao tokom mobilnosti (u zbiru između 20 i 30 ESPB). Prilikom popunjavanja predloga Ugovora student je u obavezi da konsultuje Erazmus+ koordinatora na svom fakultetu. Kontakt podaci svih Erazmus+ koordinatora na Univerziteta u Kragujevcu  dostupni su na sajtu Univerziteta.
 7. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika i/ili jezika na kome će biti realizovana mobilnost, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Minimalan nivo poznavanja jezika na kome će se realizovati mobilnost je B1. Molimo preuzmite formu.
 8. Po završetku Konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za realizaciju programa mobilnosti studenata Univerziteta u Kragujevcu vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra Univerziteta u Kragujevcu za mobilnost u okviru Erazmus+ programa i pravi konačnu rang listu prijavljenih kandidata. Prilikom evaluacije prijava prednost će biti data kandidatima sa invaliditetom.
 9. Rang liste se u vidu nominacije dostavljaju partnerskim institucijama koje donose konačnu odluku o selekciji kandidata. Svi selektovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljim koracima koji se tiču realizacije razmene.
 10. Prijave koje nisu dostavljene do navedenog roka i/ili su nepotpune neće biti uzete u razmatranje.

 

Informacije o stipendiji i studijskom boravku i dodatne napomene

Zemlja u kojoj se realizuje mobilnost Mesečni iznos stipendije

GRUPA 1
Programske zemlje sa višim troškovima života

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, UK, Lihtenštajn, Norveška

520 EUR

GRUPA 2
Programske zemlje sa srednjim troškovima života

Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Holandija, Malta, Portugal

520 EUR

GRUPA 3
Programske zemlje sa nižim troškovima života

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Letonija,Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Severna Makedonija, Turska, Srbija

470 EUR

 

 • Zdravstveno osiguranje: Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+ KA103. Svi selektovani kandidati su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće zdravstveno osiguranje.
 • Putni troškovi nisu pokriveni Erazmus+ KA103 programom. Selektovani studenti samostalno organizuju put i snose troškove putovanja.
 • Studenti koji su u nepovoljnom socioekonomskom položaju imaju pravo na dodatak u iznosu od 200 evra  mesečno. Uslove za ispunjenje ove stavke pogledajte OVDE. Samo selektovani studenti, koji ispunjavaju uslove, prikupljaće neophodna dokumenta.
 • Ukoliko je selektovani kandidat  student sa invaliditetom, student može ostvariti pravo na refundaciju prihvatljivih stvarnih troškova nastalih tokom perioda mobilnosti, i to podnošenjem dodatne dokumentacije. Više informacija pogledajte OVDE.
 • Jezička podrška (Online Linguistic support - OLS): OLS je portal za testiranje jezičkih sposobnosti selektovanih studenata za Erazmus+ mobilnost u svrhu studiranja ili stručne prakse na partnerskim univerzitetima iz programskih zemalja i za pohađanje kursa jezika tokom perioda mobilnosti. Više o OLS-u možete videti ovde.

 

Konkurs za prijavu studenata za mobilnost u svrhu učenja

05. mart – 05. april 2021.

 

Prijavnu dokumentaciju možete poslati elektronskim putem na erasmus.outgoing@kg.ac.rs

ili doneti lično u Rektorat radnim danima od 09:00 do 15:00 časova

(2. sprat, kancelarija Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata)

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem mejla: erasmus.outgoing@kg.ac.rs

Molimo sve kandidate da ispoštuju tehničke elemente za dostavljanje prijave.