KONKURS ZA STIPENDIRANU MOBILNOST STUDENATA U SVRHU PRAKSE U OKVIRU ERAZMUS+ PROGRAMA

ERAZMUS+ KLjUČNA AKTIVNOST 1: Projekti za individualnu mobilnost u svrhu učenja i sticanja novih veština finansirani iz sredstava EU
(KA103 projekti u oblasti visokog obrazovanja u kojima učestvuju programske zemlje)

U skladu sa potpisanim Ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava između Univerziteta u Kragujevcu i Fondacije Tempus, Univerzitet u Kragujevcu raspisuje Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu prakse u okviru Erazmus+ programa.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti svih nivoa akademskih studija svih fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu i to za studentsku razmenu u svrhu prakse u minimalnom trajanju od 2, odnosno maksimalnom trajanju od 3 meseca.

 

LISTA POTREBNIH DOKUMENATA ZA PRIJAVU – STUDENTI, PRAKSA

 

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA: 05. april 2021. godine

 

Napomene:

1. Studentska razmena u svrhu prakse realizovaće se u toku 2021. godine. U Prijavnom formularu studenti navode u kom periodu žele da realizuju mobilnost.

2. Studenti sami pronalaze kompanije/firme/institucije u kojima bi želeli da obave praksu. Univerzitetsku listu potencijalnih institucija u kojima kandidati mogu obaviti praksu pogledajte OVDE. Za više informacija potrebno je da studenti kontaktiraju svoje Erazmus+ fakultetske koordinatore.

3. Kao prihvatno pismo može se prihvatiti i mejl potvrde izdat od relevantne kompanije/firme/institucije da kandidat može da realizuje stipendiranu mobilnost studenata u svrhu prakse u okviru Erazmus+ programa, ukoliko bude selektovan od strane Komisije za realizaciju programa mobilnosti studenata Univerziteta u Kragujevcu.

4. Prilikom pripreme predloga ugovora o praksi student daje predlog gde bi realizovao praksu i koje su to aktivnosti koje bi želeo da realizuje tokom prakse. Prilikom popunjavanja predloga Ugovora potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu.

5. Ukoliko se student prijavljuje na Konkurs za mobilnost u svrhu prakse, nema pravo prijave i na Konkurs za mobilnost u svrhu učenja. Ukoliko se student prijavljuje na Konkurs za mobilnost u svrhu učenja/prakse između programskih zemalja (ka103 program), nema pravo prijave na Konkurs za mobilnost u svrhu učenja između programskih i partnerskih zemalja (ka107 program).

6. Ukoliko se na konkurs prijavljuje student sa invaliditetom, neophodno je da, pored obavezne prijavne dokumentacije, dostavi i dokaze koji potvrđuju invaliditet kandidata.

7. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Minimalan nivo poznavanja jezika na kome će se realizovati mobilnost je B1. Molimo preuzmite formu.

8. Po završetku Konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za realizaciju programa mobilnosti studenata Univerziteta u Kragujevcu vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra Univerziteta u Kragujevcu za mobilnost u okviru Erazmus+ programa i pravi konačnu rang listu prijavljenih kandidata. Prilikom evaluacije prijava prednost će biti data kandidatima sa invaliditetom.

 

Informacije o stipendiji i studijskom boravku i dodatne napomene

Zemlja u kojoj se realizuje mobilnost Mesečni iznos stipendije

GRUPA 1
Programske zemlje sa višim troškovima života

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, UK, Lihtenštajn, Norveška

520 EUR

GRUPA 2
Programske zemlje sa srednjim troškovima života

Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Holandija, Malta, Portugal

520 EUR

GRUPA 3
Programske zemlje sa nižim troškovima života

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Letonija,Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Severna Makedonija, Turska, Srbija

470 EUR

 

  • Zdravstveno osiguranje: Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+ KA103. Svi selektovani kandidati su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće zdravstveno osiguranje.
  • Putni troškovi nisu pokriveni Erazmus+ KA103 programom. Selektovani studenti samostalno organizuju put i snose troškove putovanja.
  • Studenti imaju pravo na dodatnih 100 evra mesečno kao dodatak u vidu podrške studentima koji idu na praksu
  • Studenti koji su u nepovoljnom socioekonomskom položaju imaju pravo na dodatak u iznosu od 200 evra  mesečno. Uslove za ispunjenje ove stavke pogledajte OVDE. Samo selektovani studenti, koji ispunjavaju uslove, prikupljaće neophodna dokumenta.
  • Nakon selekcije kandidata, ukoliko na praksu ide student koji je pripadnik nepovoljne socio-ekonomske grupe imaće pravo samo na viši dodatak (200 e)
  • Ukoliko je selektovani kandidat  student sa invaliditetom, student može ostvariti pravo na refundaciju prihvatljivih stvarnih troškova nastalih tokom perioda mobilnosti, i to podnošenjem dodatne dokumentacije. Više informacija pogledajte OVDE.
  • Jezička podrška (Online Linguistic support - OLS): OLS je portal za testiranje jezičkih sposobnosti selektovanih studenata za Erazmus+ mobilnost u svrhu studiranja ili stručne prakse na partnerskim univerzitetima iz programskih zemalja i za pohađanje kursa jezika tokom perioda mobilnosti. Više o OLS-u možete videti ovde.

 

Konkurs za prijavu studenata za mobilnost u svrhu prakse

05. mart – 05. april 2021.

 

Prijavnu dokumentaciju možete poslati elektronskim putem na erasmus.outgoing@kg.ac.rs

ili doneti lično u Rektorat radnim danima od 09:00 do 15:00 časova

(2. sprat, kancelarija Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata)

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem mejla: erasmus.outgoing@kg.ac.rs

Molimo sve kandidate da ispoštuju tehničke elemente za dostavljanje prijave.