KONKURS ZA NASTAVNI KADAR UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ZA STIPENDIRANU MOBILNOST U OKVIRU ERAZMUS+ PROGRAMA

ERAZMUS+ KLjUČNA AKTIVNOST 1: Projekti za individualnu mobilnost u svrhu učenja i sticanja novih veština finansirani iz sredstava EU
(KA103 projekti u oblasti visokog obrazovanja u kojima učestvuju programske zemlje)

U skladu sa potpisanim Ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava između Univerziteta u Kragujevcu i Fondacije Tempus, Univerzitet u Kragujevcu raspisuje Konkurs za stipendiranu odlaznu mobilnost nastavnog kadra u okviru Erazmus+ programa.

Na konkurs se mogu prijaviti zaposleni u nastavi na svim članicama u sastavu Univerziteta u Kragujevcu.

 

LISTA POTREBNIH DOKUMENATA ZA PRIJAVU

 

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA: 09. april 2021. godine

 

Važne napomene:

 1. Mobilnost zaposlenih realizovaće se u skladu sa dogovorom sa institucijom-domaćinom, a najkasnije do kraja KA103 projekta mobilnosti, odnosno do 31.05.2022. godine.
   
 2. Lista univerziteta i pozicija za razmenu dostupna je OVDE.
   
 3. Kandidati imaju pravo prijave na maksimum dva univerziteta. U prijavnom formularu je to definisano kao prvi i drugi izbor.  U tom slučaju kandidat je u obavezi da dostavi motivaciono pismo i ugovor o mobilnosti za obe institucije. Kandidat može dobiti stipendiju samo za jednu od dve dostavljene prijave.
   
 4. Ukoliko se kandidat prijavljuje na Konkurs za mobilnost između programskih zemalja (ka103 program), nema pravo prijave na Konkurs za mobilnost između programskih i partnerskih zemalja (ka107 program).
   
 5. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika i/ili jezika na kome će biti realizovana mobilnost, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Minimalan nivo poznavanja jezika na kome će se realizovati mobilnost je B2. Molimo preuzmite formu.
   
 6. Ukoliko se na konkurs prijavljuje zaposleni sa invaliditetom, neophodno je da, pored obavezne prijavne dokumentacije, dostavi i dokaze koji potvrđuju invaliditet kandidata.
   
 7. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za realizaciju programa mobilnosti zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra Univerziteta u Kragujevcu za mobilnost u okviru Erazmus+ programa i pravi konačnu rang listu prijavljenih kandidata. Prilikom evaluacije prijava prednost će biti data kandidatima sa invaliditetom.
   
 8. Rang liste se u vidu nominacije dostavljaju partnerskim institucijama koje donose konačnu odluku o selekciji kandidata. Svi selektovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljim koracima koji se tiču realizacije razmene.
   
 9. Prijave koje nisu dostavljene do navedenog roka i/ili su nepotpune neće biti uzete u razmatranje.

 

Informacije o stipendiji i dodatne napomene

  Zemlja u kojoj se realizuje mobilnost Iznos po danu (EUR)

GRUPA 1
Programske zemlje sa višim troškovima života

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, UK, Lihtenštajn, Norveška

180 EUR

GRUPA 2
Programske zemlje sa srednjim troškovima života

Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Holandija, Malta, Portugal

160 EUR

GRUPA 3
Programske zemlje sa nižim troškovima života

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Letonija,Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Severna Makedonija, Turska, Srbija

140 EUR

 • Zdravstveno osiguranje: Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+ KA103. Svi selektovani kandidati su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće zdravstveno osiguranje.
   
 • Putni troškovi su pokriveni Erazmus+ KA103 programom. Selektovani kandidati imaju pravo na putne troškove u zavisnosti od udaljenosti destinacije mobilnosti, odnosno maksimalnog Erazmus+ iznosa za to namenjenog (Distance Calculator).
   
 • Ukoliko je selektovani kandidat osoba sa invaliditetom, kandidat može ostvariti pravo na refundaciju prihvatljivih stvarnih troškova nastalih tokom perioda mobilnosti, i to podnošenjem dodatne dokumentacije. Više informacija pogledajte OVDE.

 

Konkurs za prijavu zaposlenih u nastavi otvoren je

od 09. marta do 09. aprila 2021.
 

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus.outgoing@kg.ac.rs

Prijavnu dokumentaciju možete doneti i lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem mejla: erasmus.outgoing@kg.ac.rs
 

Molimo sve kandidate da ispoštuju tehničke elemente za dostavljanje prijave.