KONKURS ZA ZAPOSLENE NA UNIVERZITETU U KRAGUJEVCU ZA STIPENDIRANU MOBILNOST U OKVIRU ERAZMUS+ KA107 PROGRAMA

Erazmus+ projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja
Razmena zaposlenih sa univerzitetima iz partnerskih zemalja: KA107 2020 - 1. poziv
(KA107 projekti u oblasti visokog obrazovanja u kojima učestvuju programske i partnerske zemlje)

U skladu sa potpisanim Ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava između Univerziteta u Kragujevcu i Fondacije Tempus, Univerzitet u Kragujevcu raspisuje Konkurs za stipendiranu odlaznu mobilnost zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu u okviru Erazmus+ KA107 programa.

Na konkurs se mogu prijaviti akademski i administrativni kadar svih članica u sastavu Univerziteta u Kragujevcu.

 

LISTA POTREBNIH DOKUMENATA ZA PRIJAVU
 

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA: 12. april 2021. godine

 

Važne napomene:

 1. Mobilnost zaposlenih realizovaće se u skladu sa dogovorom sa institucijom-domaćinom, a najkasnije do kraja KA107 projekta mobilnosti, odnosno do 31.07.2023. godine.
   
 2. Lista univerziteta i pozicija za razmenu dostupna je OVDE.
   
 3. Kandidati imaju pravo prijave na maksimum dva univerziteta. U prijavnom formularu je to definisano kao prvi i drugi izbor.  U tom slučaju kandidat je u obavezi da dostavi motivaciono pismo i ugovor o mobilnosti za obe institucije. Kandidat može dobiti stipendiju samo za jednu od dve dostavljene prijave.
   
 4. Ukoliko se kandidat prijavljuje na Konkurs za mobilnost između programskih i partnerskih zemalja (ka107 program), nema pravo prijave na Konkurs za mobilnost između programskih zemalja (ka103 program).
   
 5. U skladu sa interinstitucionalnim ugovorima sa partnerskim univerzitetima, STA mobilnosti su isključivo namenjene nastavnom kadru, dok su STT mobilnosti namenjene isključivo administrativnom kadru.
   
 6. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika i/ili jezika na kome će biti realizovana mobilnost, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Minimalan nivo poznavanja jezika na kome će se realizovati mobilnost je B2. Molimo preuzmite formu.
   
 7. Ukoliko se na konkurs prijavljuje zaposleni sa invaliditetom, neophodno je da, pored obavezne prijavne dokumentacije, dostavi i dokaze koji potvrđuju invaliditet kandidata.
   
 8. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za realizaciju programa mobilnosti zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra Univerziteta u Kragujevcu za mobilnost u okviru Erazmus+ programa i pravi konačnu rang listu prijavljenih kandidata. Prilikom evaluacije prijava prednost će biti data kandidatima sa invaliditetom.
   
 9. Rang liste se u vidu nominacije dostavljaju partnerskim institucijama koje donose konačnu odluku o selekciji kandidata. Svi selektovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljim koracima koji se tiču realizacije razmene.
   
 10. Prijave koje nisu dostavljene do navedenog roka i/ili su nepotpune neće biti uzete u razmatranje.

 

Informacije o stipendiji i dodatne napomene

Dnevni iznos stipendije Putni troškovi

180 EUR

Iznos finansijske podrške za putne troškove zavisi od udaljenosti između Univerziteta u Kragujevcu i željene institucije.

 • Zdravstveno osiguranje: Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+ KA107. Selektovani kandidati su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće zdravstveno osiguranje.
   
 • Putni troškovi Selektovani kandidati imaju pravo na finansijsku podršku za troškove putovanja koji se obračunavaju putem daljinara i podrazumeva troškove povratnog puta.
   
 • Ukoliko je selektovani kandidat osoba sa invaliditetom, kandidat može ostvariti pravo na refundaciju prihvatljivih stvarnih troškova nastalih tokom perioda mobilnosti, i to podnošenjem dodatne dokumentacije. Više informacija pogledajte OVDE.

 

Konkurs za prijavu zaposlenih otvoren je

od 10. marta do 12. aprila 2021.
 

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmuska107@kg.ac.rs

Prijavnu dokumentaciju možete doneti i lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem mejla: erasmuska107@kg.ac.rs


Molimo sve kandidate da ispoštuju tehničke elemente za dostavljanje prijave.