Конкурс за упис студената за школску 2021/2022. годину

Универзитет у Крагујевцу у школској 2021/2022. години уписује студенте у прву годину основних академских, интегрисаних академских, мастер академских, докторских академских студија, као и струковних специјалистичких студија на студијске програме који се реализују на следећим факултетима:

Агрономски факултет у Чачку
 

а) Општа агрономија

б) Прехрамбена технологија

в) Воћарство и виноградарство

г) Зоотехника

д) Докторске академске студије

Правни факултет у Крагујевцу
 

а) Основне академске студија права – општи смер

б) Основне академске студија права – Унутрашњи послови и безбедност

в) Мастер академске студије

г) Докторске академске студије

Економски факултет у Крагујевцу
 

а) Економија и пословно управљање

б) Пословна информатика

в) Финансијски менаџмент јавне управе

г) Економија

д)Менаџмент здравственог система**

Природно-математички факултет у Крагујевцу
 

а) Математика

б) Информатика

в) Физика

г) Хемија

д) Биологија

ђ) Екологија

е) Биологија – молекуларна биологија

ж) Докторска школа математике

з) Рачунарске науке

Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
 

а) Машинско инжењерство

б) Војноиндустријско инжењерство

в) Урбано инжењерство

г) Инжењерство заштите животне средине

д) Рачунарска техника и софтверско инжењерство

ђ) Инжењерски менаџмент

е) Индустријско инжењерство – Пословни информациони системи

ж) Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

з) Биоинжењеринг

и) Електротехника и рачунарство

Факултет техничких наука у Чачку
 

а) Електротехничко и рачунарско инжењерство

б) Рачунарско и софтверско инжењерство

в) Мехатроника

г) Инжењерски менаџмент

д) Информационе технологије

ђ) Информационе технологије у машинству

е) Предузетнички менаџмент

ж) Предметна настава

з)Електроенергетика

и) ОСС Електротехника и рачунарство:

            Модул Елетроенергетика

            Модул Електроника и рачунарство

ј) ОСС Информационе технологије

к) ОСС Машинство и инжењерска информатика:

            Модул Инжењерска информатика

            Модул Производно машинство

л) Производни и еколошки менаџмент:

          Модул Производни менаџмент,

          Модул Еколошки менаџмент

љ) Графичка техника

м) Производно инжењерство

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
 

а) Машинско инжењерство

б) Грађевинско инжењерство

в) Инжењерство заштите на раду

Педагошки факултет у Ужицу
 

а) Учитељ

б) Васпитач

в) Тренер у спорту

г) Докторске академске  студије - доктор наука методика наставе

Факултет медицинских наука у Крагујевцу
 

а) Интегрисане академске студије медицине

б) Интегрисане академске студије фармације

в) Интегрисане академске студије стоматологије

г) Основне струковне студије - струковни физиотерапеут

д) Основне струковне студије - струковна медицинска  сестра

ђ) Специјалистичке академске студије – специјалиста фармације

е) Мастер менаџмент у систему здравствене заштите

ж) Мастер Исхрана и суплементација

з) Мастер Регенеративна медицина

ј) Докторске академске студије – Докторска школа

Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
 

А) Одсек за филологију

а) Српски језик и књижевност

б) Француски језик и књижевност

в) Шпански језик и хиспанске књижевности

г) Немачки језик и књижевност

д) Енглески језик и књижевност

ђ) Италијански језик и књижевност

е) Докторске академске студије из филологије (језик и књижевност)

ж) Докторске академске студије из Српског језика и књижевности 

Б) Одсек за музичку уметност

а) Музичка теорија и педагогија

б) Извођачке уметности

в) Музика у медијима

г) Докторске академске студија – Извођачке уметности - Хармоника

В) Одсек за примењену и ликовну уметност

а) Графички дизајн

б) Ликовне уметности

в) Унутрашња архитектура

Факултет педагошких наука у Јагодини
 

а) Учитељ

б) Васпитач  у предшколским установама

в) Васпитач у домовима

г) Професор предметне наставе

д) Образовне политике

ђ) Лидерство у образовању

е) Методика наставе

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
 

a) Хотелијерство и туризам

б) Здравствени туризам

в) Гастрономски менаџмент

г) Менаџмент у хотелијерству

д) Менаџмент у туризму

ђ) Менаџмент у хотелијерству и туризму

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

 (Факултет медицинских наука у Крагујевцу, Природно-математички факултет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу и Факултет педагошких наука у Јагодини)
 

а) Студијски програм за стицање заједничке дипломе Психологија

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
 

а) Информационе технологије

б) Развој компјутерских игара

в) Вештачка интелигенција

 

Комплетан конкурс можете преузети овде.