Rang lista predloga projekata po Javnom pozivu za prijavu naučnoistraživačkih odnosno umetničkih projekata

Rang lista predloga projekata po javnom pozivu za prijavu naučnoistraživačkih odnosno umetničkih projekata mladih istraživača i umetnika Univerziteta u Kragujevcu u okviru Programa za naučnoistraživačke odnosno umetničke projekte mladih istraživača i umetnika koji se finansiraju iz sredstava Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Kragujevcu


Dokumenti:

Rang lista