Konkurs za dodelu studentskih stipendija izuzetno nadarenim studentima za školsku 2021/2022. godinu

Stipendije Ministarstva prosvete za izuzetno nadarene studente

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu stipendija izuzetno nadarenim studentima, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jediiica lokalne samouprave, počev od treće godine studija, odnosno sa ostvarenih 120 ESP bodova, sa položenim svim ispitima iz prethodnih godina studija (osnovne akademske studije, master akademske studije i doktorske akademske studije), koji su upisani prvi put na studije prvog, drugog ili trećeg stepe - na, čije se školovanje finansira iz buceta Republike Srbije, koji su odmah nakon srednje škole upisali visokoškolsku ustanovu, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji tokom studiranja ostvare prosečnu ocenu 3 najmanje 9,00, koji su u kontinuitetu upisivali godine studiranja na teret budžeta Republike Srbije.

Za ostvarivanje prava na stipendiju za izuzetno nadarene studente, studenti koji ispunjavaju propisane uslove polažu standardizovane testove, osim studenata umetničkih akademija koji nisu na teoretskom odseku.

Studenti koji konkurišu za stipendije za izuzetno nadarene prijavljuju se onlajn, preko linka koji je postavljen na internet stranici Ministarstva.

 

Onlajn prijave za stipendiju podnose se od 1. do 31. oktobra 2021. godine.

 

Više informacija o ovom programu stipendija možete pronaći u tekstu Konkursa na sledećem linku.