KONKURS ZA STIPENDIRANU MOBILNOST STUDENATA U SVRHU UČENjA U OKVIRU ERAZMUS+ PROGRAMA

Erazmus+ projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja
Razmena studenata sa institucijama iz Programskih zemalja: KA103 4. poziv

U skladu sa potpisanim Ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava između Univerziteta u Kragujevcu i Fondacije Tempus, Univerzitet u Kragujevcu raspisuje 4. Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu učenja u okviru Erazmus+ programa.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti svih nivoa akademskih studija svih fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu i to za studentsku razmenu u svrhu učenja u minimalnom trajanju od 3, odnosno maksimalnom trajanju od 5 meseci.

 

LISTA POTREBNIH DOKUMENATA ZA PRIJAVU - STUDENTI

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA: 01. NOVEMBAR 2021. godine

 

Važne napomene:

 1. Studentska razmena u svrhu učenja realizovaće se u letnjem semestru akademske 2021/22. godine.
 2. Listu univerziteta za koje možete da se prijavite za razmenu pogledajte OVDE.
 3. Studenti imaju pravo prijave na maksimum dva univerziteta. U prijavnom formularu je to definisano kao prvi i drugi izbor.  U tom slučaju student je u obavezi da dostavi motivaciono pismo i ugovor o učenju za obe izabrane institucije. Student može biti odabran za stipendiju samo za jednu od dve dostavljene prijave.
 4. Ukoliko se na konkurs prijavljuje student sa invaliditetom, neophodno je da, pored obavezne prijavne dokumentacije, dostavi i dokaze koji potvrđuju invaliditet kandidata.
 5. Prilikom pripreme ugovora o učenju student daje predlog predmeta koje bi slušao i polagao tokom mobilnosti (u zbiru između 20 i 30 ESPB). Prilikom popunjavanja predloga Ugovora student je u obavezi da konsultuje Erazmus+ koordinatora na svom fakultetu. Kontakt podaci svih Erazmus+ koordinatora na Univerziteta u Kragujevcu  dostupni su na sajtu Univerziteta.
 6. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika i/ili jezika na kome će biti realizovana mobilnost, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Minimalan nivo poznavanja jezika na kome će se realizovati mobilnost je B1. Molimo preuzmite formu.
 7. Po završetku Konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za realizaciju programa mobilnosti studenata Univerziteta u Kragujevcu vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra Univerziteta u Kragujevcu za mobilnost u okviru Erazmus+ programa i pravi konačnu rang listu prijavljenih kandidata. Prilikom evaluacije prijava prednost će biti data kandidatima sa invaliditetom.
 8. Rang liste se u vidu nominacije dostavljaju partnerskim institucijama koje donose konačnu odluku o selekciji kandidata. Svi selektovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljim koracima koji se tiču realizacije razmene.
 9. Prijave koje nisu dostavljene do navedenog roka i/ili su nepotpune neće biti uzete u razmatranje.

 

Informacije o stipendiji i studijskom boravku i dodatne napomene

Zemlja u kojoj se realizuje mobilnost Mesečni iznos stipendije
GRUPA 1
Programske zemlje sa višim troškovima života
Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, UK, Lihtenštajn, Norveška 520 EUR
GRUPA 2
Programske zemlje sa srednjim troškovima života
Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Holandija, Malta, Portugal 520 EUR
GRUPA 3
Programske zemlje sa nižim troškovima života
Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Letonija,Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Severna Makedonija, Turska, Srbija 470 EUR

 

 • Zdravstveno osiguranje: Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+ KA103. Svi selektovani kandidati su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće zdravstveno osiguranje.
 • Putni troškovi nisu pokriveni Erazmus+ KA103 programom. Selektovani studenti samostalno organizuju put i snose troškove putovanja.
 • Studenti koji su u nepovoljnom socioekonomskom položaju imaju pravo na dodatak u iznosu od 200 evra  mesečno. Uslove za ispunjenje ove stavke pogledajte OVDE. Samo selektovani studenti, koji ispunjavaju uslove, prikupljaće neophodna dokumenta.
 • Ukoliko je selektovani kandidat  student sa invaliditetom, student može ostvariti pravo na refundaciju prihvatljivih stvarnih troškova nastalih tokom perioda mobilnosti, i to podnošenjem dodatne dokumentacije. Više informacija pogledajte OVDE.
 • Jezička podrška (Online Linguistic support - OLS): OLS je portal za testiranje jezičkih sposobnosti selektovanih studenata za Erazmus+ mobilnost u svrhu studiranja ili stručne prakse na partnerskim univerzitetima iz programskih zemalja i za pohađanje kursa jezika tokom perioda mobilnosti. Više o OLS-u možete videti ovde i ovde.

 

Konkurs za prijavu studenata za mobilnost u svrhu učenja

01. oktobar – 01. novembar 2022.

 

Prijavnu dokumentaciju možete poslati elektronskim putem na erasmus.outgoing@kg.ac.rs

sa naznakom: Prijava na konkurs SMS Ka103

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem mejla: erasmus.outgoing@kg.ac.rs

Molimo sve kandidate da ispoštuju tehničke elemente za dostavljanje prijave.