Најава Студија Холокауста-летњи семестар

ЦЕНТАР ЗА СТУДИЈЕ СЕЋАЊА (ЦСС) при Универзитету у Крагујевцу основан је 2020. године с циљем да окупи и понуди интердисциплинарну и мултидисциплинарну платформу за истраживаче који раде на пољу културног памћења у најширем смислу. Студије памћења знатно су порасле у последњој деценији, али још увек немају много јасно одређених места окупљања за истраживаче различитих дисциплина и професионалног порекла, како би размењивали идеје и учили једни друге различитим теоријским, методолошким и емпиријским приступима. Штавише, широм света се истражују питања која се тичу сећања, али премало је интеракције између различитих субјеката. Тежња ЦЕНТРА ЗА СТУДИЈЕ СЕЋАЊА јесте да активним идентификовањем и умрежавањем научника и истраживача који се активно баве културолошким студијама сећања промени такву ситуацију, али и да постане важан форум за поље студија сећања – како путем округлих столова, семинара, радионица, предавања и интердисциплинарних конференција, тако и кроз снажно присуство на мрежи.

Препознајући наше тежње, жеље и амбиције, интернационална јеврејска организација с центром у Сједињеним Америчким Државама, Claims Conference, одобрила је финансијску подршку да се по први пут у Србији покрену Студије Холокауста у оквиру студијских програма Универзитета у Крагујевцу. Студије Холокауста осмишљене су с циљем да се студенти различитих профила, пре свега друштвено-хуманистичких наука заинтересују да се упознају с историјским контекстом који је претходио и за директну последицу имао Холокауст. Предавања из програма Студија Холокауста покривају најразличитије области: књижевност, уметност, културу сећања, јеврејску културу, права итд. У темељу овог програма су сазнања о токовима и разноликости јеврејске културе, као и познавања вековима дуге историје европског антисемитизма који је резултирао нестанком милионске јеврејске популације једнако као и брисањем материјалних остатака јеврејске културе.

Осим поменутог, Студије Холокауста омогућују студентима развијање вештина за истраживање и анализу сложене историје Холокауста, његовог порекла, последица и контекста, као и његовог утицаја на наш данашњи свет. Овај програм треба да допринесе разумевању Холокауста и да подстакне аналитичке вештине студената да испитају у којој мери се геноцид, рат и диктатура могу схватити као елементи који дефинишу историју двадесетог века.

Курсеви који ће бити понуђени у оквиру Студија Холокауста пружају студентима теоријске и емпиријске увиде у суштине и недостатке културних политика у домену културе сећања и политика заборава, дајући им могућност да развију критичко мишљење, аналитичке вештине, те вештине заговарања и писања препорука. Студенти ће добити могућност да дискутују различите концепте студија Холокауста и студија сећања, и да сами развију своје идеје за нове политике и праксе културних и едукативних установа (музеја, места сећања, школских установа, јавних комеморација, итд.). Поред наведеног, изучаваће се документи културне политике, праксе јавних политика, те програми установа културе као и цивилног друштва и њихове промене у процесима европских интеграција. Холокауст ће бити у центру пажње, посебно начин памћења локалне заједнице и њени инструменти медијације, укључујући и дигитално сећање. Овако конципиране студије постојале би као такве први пут у Србији, а од несумњивог је значаја што се оне покрећу у Крагујевцу јер оваквом делатношћу Крагујевац се са својом историјом двадесетог века мапира као место сећања.

Овом приликом позивамо студенте различитих профила основних, мастер и докторских академских студија Универзитета у Крагујевцу да у академској 2021/2022. години искористе ову значајну прилику и да у организацији ЦЕНТРА ЗА СТУДИЈЕ СЕЋАЊА похађају бесплатне курсеве у оквиру Студија Холокауста. Планирано је да се предавања одржавају у просторијама Универзитета у Крагујевцу. За студенте који не буду у могућности да физички присуствују, приступ предавањима биће омогућен путем конференцијских алатки. У зависности од епидемиолошке ситуације постоји могућност преласка на онлајн режим рада.

Студентима који буду похађали курсеве, остварени резултати ће сходно  правилнику о вредновању ваннаставних активности студената (https://www.kg.ac.rs/Docs/Pravilnik%20o%20vrednovanju%20vannastavnih%20aktivnosti%20studenata.pdf) бити унети у додатку дипломи под ознаком ЦЕНТРА ЗА СТУДИЈЕ СЕЋАЊА.

Сви заинтересовани студенти могу да се пријаве за курсеве преко google упитника  :

Линк: https://docs.google.com/forms/d/1jGJEU48ieGYA35mtdrB2bBnlKrYIdsvD9-adIOsk0gY/edit

Студенти се могу пријавити на све курсеве који их интересују – нема ограничења у броју; потребно је пријавити курс по курс. Пријављивање је отворено до 27. јануара 2022.

За сва питања можете писати на centarzastudijesecanja@gmail.com. Заинтересовани могу добити и силабусе у пуној верзији.

Предавања почињу у првој недељи марта 2022. Могуће је и накнадно пријављивање.

Надамо се да ћете се пријавити и да ће Центар за студије сећања испунити ваша очекивања и интересовања.

ПРЕГЛЕД КУРСЕВА И НАСТАВНИКА ПО СЕМЕСТРИМА