Konkurs za upis na kratki program studija Testiranje softvera u školskoj 2021/2022. godini

Univerzitet u Kragujevcu raspisuje konkurs za upis 30 polaznika na kratki program studija – Testiranje softvera, za sticanje sertifikata o završenom kratkom programu studija i 30 ESPB.

Nastava će se realizovati tokom tri meseca – počinje početkom aprila, a završava se u julu, bez pauza u nastavi, kontinuirano u trajanju od 15 nastavnih nedelja. Časovi se održavaju u večernjim terminima u onlajn formatu.

Kratki program studija Testiranje softvera predviđa stručnu praksu koja će za najbolje polaznike biti plaćena od strane kompanija sa kojima Univerzitet ima potpisan ugovor.

 

Kratki program studija obuhvata sledeće predmete:

R.br. Naziv predmeta Polje Semestar Broj časova ESPB

1.

Uvod u programiranje – Java basics

Tehničko-tehnološko

I

30

4

2.

Web programiranje i API integracija

Tehničko-tehnološko

I

30

4

3.

Baze podataka

Tehničko-tehnološko

I

30

4

4.

Računarske mreže

Tehničko-tehnološko

I

30

4

5.

Osnove testiranja softvera

Tehničko-tehnološko

I

30

4

6.

Principi softverskog inženjerstva

Tehničko-tehnološko

I

30

4

7.

Testna automatizacija

Tehničko-tehnološko

I

30

4

8.

Stručna praksa

Tehničko-tehnološko

I

90

2

Ukupno časova aktivne nastave

300

30

Ukupno ESPB

30

 

Nakon završetka ovog kratkog programa polaznik je spreman da bude zaposlen kao test inženjer i da aktivno doprinese kompaniji i razvojnom timu. U ulozi test inženjera polaznik treba da razume, napravi i koristi plan testiranja, scenario testiranja, životni ciklus greške, najvažnije metodologije i tipove testiranja. Biće osposobljen da koristi savremene testne alate i primeni ih u različitim nivoima testiranja softverskih aplikacija i rešenja.

Pravo upisa na KP imaju:

  • lica sa stečenim srednjim obrazovanjem
  • studenti
  • lica sa stečenim visokim obrazovanjem

Od polaznika se očekuje poznavanje osnova rada na računaru i korišćenja internet tehnologija za elektronsku komunikaciju.

Rangiranje kandidata za upis vrši se na osnovu rezultata testiranja. 

Školarina iznosi 120.000,00 dinara. Iznos je moguće uplatiti u više mesečnih rata.

Naknada za sprovođenje konkursnog postupka iznosi 3.000,00 dinara. Uplatu je potrebno izvršiti na račun Univerziteta u Kragujevcu 840-1128666-12.

Prijavljivanje na konkurs traje od 21. do 31. marta 2022. godine.

Prijave se mogu podnositi lično Centru za razvoj karijere od 9 do15 časova svakog radnog dana ili elektronski na mejl bojana.gerun@kg.ac.rs  

Potrebna dokumenta:

  • Prijava na konkurs
  • Fotokopija diplome o završenom srednjoškolskom ili visokom obrazovanju
  • Kopija lične karte

Dokumenti:

Sadržaj predmeta