Obaveštenje o Erazmus+ konkursima za mobilnost sa programskim zemljama

Poštovani studenti i zaposleni na Univerzitetu u Kragujevcu,

S obzirom na to da smo ove godine ušli u novi ciklus Erazmus programa 2022-2027, ovom prilikom Vas obaveštavamo da ćemo nove konkurse za mobilnost studenata i nastavnika ka programskim zemljama objaviti u zimskom semestru akademske 2022-2023. godine.