Otvorene prijave za Studentsku letnju stručnu praksu na Institutu za javno zdravlje Kragujevac

Konkurs za Studentsku letnju stručnu praksu 2022.

Drage kolege,

Univerzitet u Kragujevcu i Institut za javno zdravlje Kragujevac ove godine za vas organizuju Studentsku letnju stručnu praksu u službama i centrima Instituta za javno zdravlje Kragujevac, a u želji da vam pruže priliku da tokom letnjih meseci stičete praktična iskustva i znanja stečena na fakultetu primenite u praksi.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti završnih godina osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i master akademskih studija.

Praksa će se realizovati u dva ciklusa:

 1. 1 –31. jul 2022. godine
 2. 1 –31. avgust 2022. godine

Prema iskazanim potrebama Instituta za javno zdravlje Kragujevac, na konkurs za studentsku letnju stručnu praksu se mogu prijaviti studenti Fakulteta medicinskih nauka, Prirodno-matematičkog fakulteta i Agronomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Dostupna mesta za obavljanje prakse u centrima Instituta za javno zdravlje Kragujevac možete videti OVDE.

Zainteresovani se za Studentsku letnju stručnu praksu  mogu prijaviti putem ovog prijavnog formulara.

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. CV na srpskom jeziku
 2. Potvrda sa fakulteta da je student/studentkinja upisan/a  u završnu godinu studija osnovnih akademskih,  integrisanih akademskih studija  ili  master  akademskih studija. U potvrdi mora biti navedena prosečna ocena ostvarena u toku studija, dosadašnje trajanje studija, kao i broj prenetih ispita.
 3. Za studente master studija – pored potvrde da ste studenti master studija, potrebno je dostaviti i uverenje o završenim osnovnim studijama.

Kandidati moraju biti prijavljeni na Google da bi mogli da okače dokumenta u prijavni formular.

Važna napomena: U slučaju da nemate Gmail nalog, molimo vas da popunite prijavni formular koji možete naći ovde, a gore navedena dokumenta dostavite putem imejla razvojkarijere@kg.ac.rs (predmet mejla: Prijava za SLSP Institut).

 

Prijava za Studentsku letnju stručnu praksu otvorena je do 26. juna 2022. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

NAPOMENE:

 1. Zainteresovani studenti se mogu prijaviti za najviše dve pozicije. Komisija za selekciju kandidata će nastojati da izađe u susret iskazanim željama kandidata, ali konačan raspored po institucijama biće definisan u skladu sa brojem raspoloživih mesta.
 2. Kandidati će biti obavešteni o rezultatima konkursa putem elektronske pošte.
 3. Svi kandidati će imati mentora.
 4. U zavisnosti od potreba institucije u kojoj se obavlja praksa, kandidat će na praksi provoditi od 4 do 8 sati dnevno.
 5. Svi odabrani kandidati će po uspešnom završetku stručne prakse dobiti potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi.
 6. Svi učesnici stručne prakse su u obavezi da po završetku prakse dostave izveštaj o obavljenoj stručnoj praksi (po modelu koji dostavlja Centar za razvoj karijere).
 7. Učesnici konkursa koji su Romske nacionalnosti ili studenti sa invaliditetom o tome dostavljaju odgovarajuće potvrde.

 

Ukoliko imate pitanja ili nedoumica, možete nas kontaktirati putem imejla ili telefona:
razvojkarijere@kg.ac.rs
034 300 425
www.razvojkarijere.kg.ac.rs
Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu