Održana svečana promocija doktora nauka na Univerzitetu u Kragujevcu (2022)

U parku Rektorata Univerziteta u Kragujevcu, 24. juna 2022. godine, rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenad Filipović svečano je promovisao 68 doktora nauka, koji su u periodu od maja 2021. do maja 2022. godine odbranili doktorsku disertaciju na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu, i to:

 • 11  doktora nauka na Prirodno-matematičkom fakultetu;
 • 28 doktora nauka na Fakultetu medicinskih nauka;
 • 8  doktora nauka na Fakultetu inženjerskih nauka;
 • 3  doktora nauka na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku;
 • 1  doktor nauka na Agronomskom fakultetu u Čačku;
 • 6  doktora nauka na Ekonomskom fakultetu;
 • 6  doktora nauka na Filološko-umetničkom fakultetu;
 • 3  doktora nauka na Pravnom fakultetu;
 • 1  doktor nauka na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji;
 • 1  doktor nauka na Pedagoškom fakultetu u Užicu.

Na Univerzitetu u Kragujevcu je, tokom 46 godina rada, promovisano ukupno 1644 doktora nauka, uključujući i današnju promociju.

Univerzitet je objavio Knjigu doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu 2022, u kojoj su sažeto predstavljene biografije doktora nauka i naučni doprinos njihovih disertacija.

 

U doktore prirodno-matematičkih nauka promovisani su:

 1. Nevena Vasović, u doktora matematičkih nauka
 2. Vesna Milovanović, u doktora nauka – hemijske nauke
 3. Nevena Đorđević, u doktora nauka – biološke nauke
 4. Izudin Redžepović, u doktora nauka – hemijske nauke
 5. Stefan Marković, u doktora nauka – biološke nauke
 6. Filip Vukajlović, u doktora nauka – biološke nauke
 7. Vesna Veličković, u doktora nauka – hemijske nauke
 8. Sandra Grujić, u doktora nauka – biološke nauke
 9. Jelena Stepanović, u doktora nauka – hemijske nauke
 10. Ljubica Kuzmanović, u doktora nauka – fizičke nauke
 11. Filip Grbović, u doktora nauka – biološke nauke

U doktore medicinskih nauka promovisani su:

 1.  Katarina Vitošević
 2.  Dejan Rašić           
 3.  Marijana Karišik   
 4.  Ljiljana Jovanović                     
 5.  Miloš Krivokapić                
 6.  Aleksandra Babić                        
 7.  Mladen Pavlović                     
 8.  Marina Jovanović
 9.  Ervin Taso                                      
 10.  Dušan Todorović
 11.  Dragana Stanišić
 12.  Dijana Lalović                                 
 13.  Milena Maričić                             
 14.  Marija Kostić Vučićević            
 15.  Goran Stojanović                       
 16.  Dragana Arsenijević
 17.  Vladan Kovačević                       
 18.  Jasna Petrović
 19.  Miroslav Mitrović
 20.  Marina Luketina Šunjka               
 21.  Nikola Prodanović
 22.  Margareta Lekić
 23.  Natalija Arsenijević
 24.  Emilija Stojanović                     
 25.  Irena Lazić                                    
 26.  Rade Vuković
 27.  Branislava Ranković                   
 28.  Dragana Gojkov                                    

U doktore tehničko-tehnoloških nauka promovisani su:

 1.  Vesna Đurović, u doktora nauka – biotehničke nauke
 2.  Branka Arsović, u doktora nauka – informacione tehnologije
 3.  Nebojša Stanković, u doktora nauka – informacione tehnologije
 4.  Radoslav Surla,  u doktora nauka – elektrotehnika i računarstvo
 5.  Ivan Grujić, u doktora nauka – mašinsko inženjerstvo
 6.  Sandra Gajević, u doktora nauka – mašinsko inženjerstvo
 7.  Nebojša Jurišević, u doktora nauka – mašinsko inženjerstvo
 8.  Nadica Stojanović, u doktora nauka – mašinsko inženjerstvo
 9.  Ranka Gojković, u doktora nauka – mašinsko inženjerstvo
 10.  Sonja Kostić, u doktora nauka – mašinsko inženjerstvo
 11.  Vukašin Slavković, u doktora nauka – mašinsko inženjerstvo
 12.  Gligorije Mirkov, u doktora nauka - mašinsko inženjerstvo

U doktore društveno-humanističkih nauka promovisani su:

 1.  Nenad Milinković, u doktora nauka – metodika nastave
 2.  Goran Perić, u doktora nauka – menadžment i biznis
 3.  Danijela Pantović, u doktora nauka – ekonomske nauke
 4.  Marko Savićević, u doktora nauka – ekonomske nauke
 5.  Jovana Lazarević, u doktora nauka – ekonomske nauke
 6.  Miloš Dimitrijević, u doktora nauka – ekonomske nauke
 7.  Katarina Sofronijević, u doktora nauka – ekonomske nauke
 8.  Marijana Bugarčić, u doktora nauka – ekonomske nauke
 9.  Vukašin Petrović, u doktora pravnih nauka
 10.  Biljana Gavrilović, u doktora pravnih nauka
 11.  Mina Pavlović, u doktora pravnih nauka
 12.  Maša Petrović Gujaničić, u doktora nauka – filološke nauke
 13.  Nataša Spasić, u doktora nauka – filološke nauke 
 14.  Đorđe Radovanović, u doktora nauka – filološke nauke
 15.  Marija Simović, u doktora nauka – filološke nauke
 16.  Miroslav Ćurčić, u doktora nauka – filološke nauke 
 17.  Marija Pantović, u doktora nauka – filološke nauke

Foto galerija: