Univerzitet u Kragujevcu na Šangajskoj listi najboljih u 2022. godini za oblast Klinička medicina

Šangajska lista ili Akademsko rangiranje univerziteta u svetu je prestižan sistem rangiranja, i vrši se jednom godišnje prema novim i dostupnim analizama.

Univerzitet u Kragujevcu je 2022. godine plasiran između 201 i 300 mesta na Šangajskoj listi za oblast Medicina – Klinička medicina, zahvaljujući izuzetnim rezultatima Fakulteta medicinskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu.