Konkurs za izbor studenata za pohađanje Studentske stručne prakse u javnoj upravi 2022/23. godine

Univerzitet u Kragujevcu, u skladu sa Programom saradnje u pružanju podrške javne uprave visokoškolskim ustanovama za 2022/23. godinu, zaključenim između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Univerziteta, raspisuje
Konkurs za izbor studenata za pohađanje Studentske stručne prakse u javnoj upravi 2022/23. godine.

Konkurs je namenjen studentima na studijama prvog i drugog stepena.

Stručna praksa se realizuje u toku akademske 2022/23. godine, u periodu od 16. februara do 30. juna 2023. godine, u realnom radnom okruženju, u državnim ili drugim organima učesnicima programa.  

Studenti polaznici stručne prakse pohađaju praksu u trajanju do 80 časova (četiri nedelje po četiri časa dnevno), a realizaciju prakse zajednički koordiniraju supervizor iz javne uprave i mentor sa visokoškolske ustanove.

Za studente Univerziteta u Kragujevcu dostupno je ukupno 43 mesta za obavljanje prakse u sledećih 7 državnih organa učesnika Programa:

  1. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
  2. Uprava carina
  3. Gradska uprava Grada Kragujevca
  4. Gradska uprava Grada Smederevo
  5. Gradska uprava Grada Užice
  6. Gradska uprava Grada Kraljevo
  7. Raški upravni okrug

Pregled dostupnih institucija i broja mesta za pohađanje prakse možete pogledati ovde.

 

Rok za prijavu: 31. januar 2023. godine

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  1. Popunjen prijavni formular (formular možete preuzeti ovde)
  2. Potvrda sa fakulteta o trenutnom statusu (u potvrdi je neophodno da bude navedena prosečna ocena ostvarena tokom studija, dužina trajanja studija i broj položenih ispita).
  3. Za studente master studija – pored potvrde da ste studenti master studija, potrebno je dostaviti i kopiju uverenja o diplomiranju.

Prijavu je moguće podneti lično u prostorijama Centra za razvoj karijere (zgrada Rektorata, Jovana Cvijića bb, II sprat) ili elektronskim putem na mejl razvojkarijere@kg.ac.rs.

Univerzitet u Kragujevcu, u saradnji sa mentorom sa visokoškolske institucije, sprovodi proces selekcije i izbora studenata za pohađanje stručne prakse u skladu sa dostupnim brojem mesta, a na osnovu ostvarenog akademskog uspeha i broja položenih ispita.

 

Studentima koji sa uspehom završe program izdaje se potvrda o obavljenoj stručnoj praksi, koju potpisuju mentor i supervizor.

 

Student – polaznik prakse ima obavezu zaštite i čuvanja tajnosti svih podataka do kojih je došao u pohađanju stručne prakse, kako u periodu trajanja stručne prakse, tako i nakon njenog završetka.

Student u državnom ili drugom organu za vreme provedeno na stručnoj praksi ne ostvaruje pravo na naknadu, po bilo kom osnovu, kao ni pravo na osiguranje od povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, radi obezbeđivanja naknade štete.

 

Program Studentske stručne prakse u javnoj upravi sprovodi se kao vid podrške javne uprave visokoškolskim ustanovama da svojim studentima omoguće da pored teorijskih znanja, steknu i praktične veštine (koje su predviđene u ishodima učenja na studijskim programima koji ih osposobljavaju za razvoj i primenu naučnih i stručnih dostignuća).

 

Vodič Studentske stručne prakse u javnoj upravi 2022/23. možete pogledati ovde.
Virtuelnoj zajednici Studentske stručne prakse u javnoj upravi možete pristupiti ovde.

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju putem mejla razvojkarijere@kg.ac.rs ili telefona 034 300 425.