U Univerzitetskoj galeriji održan koncert Izlet u klasicizam

Poslednji koncert u ovoj koncertnoj sezoni održan je 26. decembra 2022. godine u Univerzitetskoj galeriji.

Za kraj ove koncertne sezone održan je koncert na kome su prisutni biti u prilici da čuju salonsku muziku za flautu, violinu i violu Betovena, Hajdna i Štamica.

Nastupili su Karolina Beter (flauta), Katarina Popović (violina) i Rastko Popović (viola).


Foto galerija: