KONKURS ZA STIPENDIRANU MOBILNOST ZAPOSLENIH NA UNIVERZITETU U KRAGUJEVCU U OKVIRU KA 107 PROJEKTA MOBILNOSTI

Projekti za individualnu mobilnost finansirani iz sredstava EU
KA107 projekat mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja u kojima učestvuju institucije iz partnerskih zemalja

U skladu sa potpisanim Ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava između Univerziteta u Kragujevcu i Fondacije Tempus, Univerzitet u Kragujevcu raspisuje Konkurs za stipendiranu odlaznu mobilnost na Ben Gurion univerzitetu u Izraelu.

Na konkurs se mogu prijaviti zaposleni (nastavni kadar) iz sledećih oblasti: “Information and Communication Technologies (ICTs) and Engineering and engineering trades” sa Fakulteta inženjerskih nauka, Prirodno-matematičkog fakulteta, Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, rektoratskog MAS Informacione tehnologije, rektoratskog MAS Veštačka Inteligencija, rektoratskog MAS Web dizajn i Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu.

 

LISTA POTREBNIH DOKUMENATA ZA PRIJAVU

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA: 27. mart   2023. u 15 časova

 

Važne napomene:

  1. Mobilnost zaposlenih realizovaće se u skladu sa dogovorom sa institucijom-domaćinom, a najkasnije do 30. juna 2023. godine.
  2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika i/ili jezika na kome će biti realizovana mobilnost, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Minimalan nivo poznavanja jezika na kome će se realizovati mobilnost je B2. Molimo preuzmite FORMU.
  3. Ukoliko se na konkurs prijavljuje zaposleni sa invaliditetom, neophodno je da, pored obavezne prijavne dokumentacije, dostavi i dokaze koji potvrđuju invaliditet kandidata. Dodatne informacije možete pronaći OVDE.
  4. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za realizaciju programa mobilnosti zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra Univerziteta u Kragujevcu za mobilnost u okviru Erazmus+ programa i pravi konačnu rang listu prijavljenih kandidata koja se objavljuje na sajtu Univerziteta u Kragujevcu. Prilikom evaluacije prijava prednost će biti data kandidatima sa invaliditetom.
  5. Rang liste se u vidu nominacije dostavljaju partnerskim institucijama koje donose konačnu odluku o selekciji kandidata. Svi selektovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljim koracima koji se tiču realizacije razmene.
  6. Prijave koje nisu dostavljene do navedenog roka i/ili su nepotpune neće biti uzete u razmatranje.

 

Informacije o stipendijama i dodatne napomene

 

Dnevni iznos stipendije Putni troškovi

180 EUR

Iznos finansijske podrške za putne troškove zavisi od udaljenosti između Univerziteta u Kragujevcu i željene institucije.

 

  • Zdravstveno osiguranje: Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+ KA107. Svi selektovani kandidati su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće zdravstveno osiguranje.
  • Putni troškovi su pokriveni Erazmus+ KA107 programom. Selektovani kandidati imaju pravo na putne troškove u zavisnosti od udaljenosti destinacije mobilnosti, odnosno maksimalnog Erazmus+ iznosa za to namenjenog (Distance Calculator).
  • Ukoliko je selektovani kandidat osoba sa invaliditetom, kandidat može ostvariti pravo na refundaciju prihvatljivih stvarnih troškova nastalih tokom perioda mobilnosti, i to podnošenjem dodatne dokumentacije.

 

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmusKA107@kg.ac.rs

Prijavnu dokumentaciju možete doneti i lično u Rektorat

(2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem mejla: erasmusKA107@kg.ac.rs

Molimo sve kandidate da ispoštuju tehničke elemente za dostavljanje prijave.