Održana svečana promocija doktora nauka i umetnosti na Univerzitetu u Kragujevcu

Na svečanoj promociji doktora nauka i umetnosti koja je održana 23. juna 2023. godine, rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenad Filipović svečano je promovisao 93 doktora nauka i 2 doktora umetnosti, koji su u periodu od maja 2022. do maja 2023. godine odbranili doktorsku disertaciju, odnosno doktorski umetnički projekat na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu, i to:

 • 3  doktora nauka na Fakultetu inženjerskih nauka;
 • 2 doktora nauka na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu;
 • 3 doktora nauka na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku;
 • 10  doktora nauka na Ekonomskom fakultetu;
 • 5 doktora nauka na Pravnom fakultetu;
 • 2 doktora nauka na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji;
 • 6 doktora nauka na Pedagoškom fakultetu u Užicu;
 • 7 doktora nauka i 2 doktora umetnosti na Filološko-umetničkom fakultetu;
 • 8 doktora nauka na Prirodno-matematičkom fakultetu;
 • 47 doktora nauka na Fakultetu medicinskih nauka.

Ove godine na Univerzitetu u Kragujevcu, po prvi put su promovisana i 2 doktora umetnosti, koji su u navedenom periodu sa uspehom odbranili doktorske umetničke projekte na Filološko-umetničkom fakultetu.

Na Univerzitetu u Kragujevcu, tokom 47 godina rada,  promovisano je ukupno 1737 doktora nauka i 2 doktora umetnosti, uključujući i današnju promociju.

Univerzitet je objavio Knjigu doktora nauka i umetnosti Univerziteta u Kragujevcu 2023, u kojoj su sažeto predstavljene biografije doktora nauka i umetnosti i naučni doprinos njihovih disertacija, odnosno doktorskih umetničkih projekata.

 

U doktore tehničko-tehnoloških nauka promovisani su:

 1. Jelena Živković, u doktora nauka – mašinsko inženjerstvo
 2. Tijana Geroski, u doktora nauka – mašinsko inženjerstvo
 3. Varun Šarma, u doktora nauka – mašinsko inženjerstvo
 4. Miloš Nikolić, u doktora nauka – mašinsko inženjerstvo
 5. Nenad Stojić, u doktora nauka – mašinsko inženjerstvo
 6. Stanko Aleksić, u doktora nauka – elektrotehnika i računarstvo
 7. Nenad Stefanović, u doktora nauka – elektrotehnika i računarstvo
 8. Dimitrije Rozgić, u doktora nauka – elektrotehnika i računarstvo

 

U doktore društveno-humanističkih nauka promovisani su:

 1. Stefan Vržina, u doktora nauka – ekonomske nauke
 2. Filip Bugarčić, u doktora nauka – ekonomske nauke
 3. Tijana Tubić Ćurčić, u doktora nauka – ekonomske nauke
 4. Marija Radulović, u doktora nauka – ekonomske nauke
 5. Dragana Gašević, u doktora nauka – ekonomske nauke
 6. Šaban Gračanin, u doktora nauka – ekonomske nauke
 7. Jasmina Dimitrijević, u doktora nauka – ekonomske nauke
 8. Nenad Mihailović, u doktora nauka – ekonomske nauke
 9. Aleksandra Stevanović, u doktora nauka – ekonomske nauke
 10. Stefan Zdravković, u doktora nauka – ekonomske nauke
 11. Jovana Brašić Stojanović, u doktora pravnih nauka
 12. Gojko Šetka, u doktora pravnih nauka
 13. Nikola Ivković, u doktora pravnih nauka
 14. Jovana Petrović, u doktora pravnih nauka
 15. Aniku Kovačević, u doktora pravnih nauka
 16. Tijana Ljubisavljević, u doktora nauka – menadžment i biznis
 17. Marijana Seočanac, u doktora nauka – menadžment i biznis
 18. Zorica Gajtanović, u doktora nauka – metodika nastave
 19. Ivana Jovanović, u doktora nauka – metodika nastave
 20. Vesna Milenković, u doktora nauka – metodika nastave
 21. Sanja Anđelković, u doktora nauka – metodika nastave
 22. Vuk Sekač, u doktora nauka – metodika nastave
 23. Jelena Žunić Cicvarić, u doktora nauka – metodika nastave
 24. Svetlana Stevanović, u doktora nauka – filološke nauke
 25. Katarina Ćirović, u doktora nauka – filološke nauke
 26. Lena Tica, u doktora nauka – filološke nauke
 27. Milica Karić, u doktora nauka – filološke nauke
 28. Milan Todorović, u doktora nauka – filološke nauke
 29. Dragana Vučković, u doktora nauka – filološke nauke
 30. Bojana Gerun Đokić, u doktora nauka – filološke nauke

 

U doktore umetnosti promovisani su:

 1.  Mia Grozdanić, u doktora umetnosti – muzička umetnost
 2.  Miodrag Đorđević, u doktora umetnosti – muzička umetnost

 

U doktore prirodno-matematičkih nauka promovisani su:

 1.  Snežana Radisavljević, u doktora nauka – hemijske nauke
 2.  Milica Milivojević Danas, u doktora matematičkih nauka
 3.  Milan Bašić, u doktora matematičkih nauka
 4.  Tanja Žugić-Petrović, u doktora nauka – biološke nauke
 5.  Bogdan Pirković, u doktora nauka – matematičke nauke
 6.  Dušan Ćoćić, u doktora nauka – hemijske nauke
 7.  Nezrina Kurtanović, u doktora nauka – hemijske nauke
 8.  Danijela Nikodijević, u doktora nauka – biološke nauke

 

U doktore medicinskih nauka promovisani su:

 1.  Danijela Bazić Sretenović
 2. Nataša Dostanić
 3. Radomir Šćepanović
 4. Aleksandra Arnaut
 5. Zlata Rajković Pavlović
 6. Željko Todorović
 7. Tomislav Nikolić
 8. Olivera Đurović
 9. Živanka Đurović
 10. Anđela Milojević Šamanović
 11. Aleksandar Antonijević
 12. Jelena Tadić
 13. Miljan Zindović
 14. Dalibor Jovanović
 15. Suzana Živanović
 16. Miloš Stanković
 17. Miroljub Trifunović
 18. Maja Savić
 19. Katarina Mihajlović
 20. Olivera Stojadinović
 21. Predrag Krstić
 22. Vladimir Vranić
 23. Tijana Kokerić
 24. Biljana Bajić
 25. Slobodan Subotić
 26. Ana Živanović
 27. Jasmina Radojlović
 28. Dušan Simić
 29. Željka Rogač
 30. Veroljub Vučić
 31. Milica Pantić
 32. Aleksandra Stojanović
 33. Miloš Papić
 34. Zoran Kovačević
 35. Jelena Milošević
 36. Dejan Simić
 37. Miroslav Mišović
 38. Marija Petrović
 39. Branislav Piščević
 40. Sandra Nikolić
 41. Svetlana Paunović             
 42. Miloš Stepović
 43. Nikola Šobot
 44. Ivana Raković
 45. Maja Stojanović
 46. Anica Ranković
 47. Dragan Radonjić

Foto galerija: