Javni poziv za prijavljivanje predavača sa Univerziteta u Kragujevcu na obuku za izvođenje nastave na engleskom jeziku

Fondacija Tempus, četvrtu godinu zaredom, putem projekta podržanog od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Beogradu, objavljuje javni poziv za obuku predavača za izvođenje nastave na engleskom jeziku na četiri najveća državna univerziteta u Srbiji: Univerzitetu u Beogradu, Univerzitetu u Novom Sadu, Univerzitetu u Kragujevcu i Univerzitetu u Nišu.

Obuka je namenjena predavačima angažovanim u nastavi na gorenavedenim univerzitetima,  odnosno fakultetima članicama, koji poseduju znanje engleskog jezika na nivou B2 u skladu sa skalom Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

Obuka  nije usmerena na podizanje opštih jezičkih kompetencija, već na poboljšanje kvaliteta nastave na engleskom jeziku primenom inovativnih metoda prilagođenih međunarodnom okruženju.

Učešće u obuci je besplatno, a po završetku obuke, svim polaznicima koji polože završni test biće dodeljen sertifikat koji izdaje Fondacija Tempus.

Prijavu za obuku moguće je podneti najkasnije do nedelje, 15. oktobra 2023. godine u 23.59 časova.

Tekst konkursa i uslove i način prijavljivanja možete pronaći na sledećem linku.