Презентација програма стипендирања на универзитетима у Италији

Презентација

Програма стипендирања на универзитетима у Италији

Politecnico di Milan и Sacro Cuore Milan

18. фебруар 2013. у 12h


Центар за развој каријере и саветовање студената

Зграда Ректората (између Правног и Економског факултета), 2 спратМогућности за наставак школовања у Италији/стипендије

• Politecnico di Milano: двогодишњи програм мастер студија
- Мастер програми у области машинства, арhитектуре, грађевине, телекомуникација и дизајна

• Università Cattolica del Sacro Cuore: двогодишњи програм мастер студија
1. MSc In Economics
2. MSc in International Management
3. MSc in Banking and Finance
4. MSc in Agriculture and Food Economics

Заинтересовани студенти и дипломци се могу пријавити за презентацију путем мејла на: razvojkarijere@kg.ac.rs
За пријаву послати: име_факултет_год.студија_телефон
Или путем телефона на: (034) 300 425